หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
4.0K
3.5K
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
SMEs
องค์กร วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
Organization International Buddhist College
รายละเอียด วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (วพน.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านพระพุทธศาสนา โดยมีหัวใจที่สำคัญคือ การเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาที่มีความแตกต่างในหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีนักศึกษาและคณาจารย์ที่เดินทางมาศึกษาต่อและมาเพื่อถ่ายทอดความรู้มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

ดังนั้น วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติที่มีความเป็นนนานาชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีการแบ่งแยกนิกายและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่มีความหลากหลาย แต่การเรียนการสอนเน้นการศึกษาพุทธศาสนาที่มีความครอบคลุมและมีความลึกซึ้งในแก่นแท้ของพุทธศาสนาตลอดจนยังเน้นที่การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าจะเป็นวิทยาลัยที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ก็มีเป้าหมายที่สำคัญในการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาในระดับสากล

ที่ตั้ง 88 หมู่ที่ 2 ถ.คลองแงะ–ควนสะตอ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทรศัพท์ 07-4536202
โทรสาร 07-4536201
อีเมล์ enquire@ibc.ac.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,964 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด