หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
5.0K
10
3.5K
วิทยาลัยนครราชสีมา
SMEs
องค์กร วิทยาลัยนครราชสีมา 
Organization Nakhon Ratchasima College
รายละเอียด ด้วยความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา (โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา) จึงร่วมกันพิจารณาที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ณ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 โดยพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และฯพณฯ ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนครราชสีมามีการจัดวางผังบริเวณเป็นไปอย่างสวยงาม มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ 9 ชั้น สนามกีฬามาตรฐาน และพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ

โดยสถาบันแห่งนี้จะเน้นในการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมารถที่จะเรียนได้ด้วยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยใช้ชื่ออันเป็นมงคลว่า "วิทยาลัยนครราชสีมา"

ที่ตั้ง 290 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 04-4466111, 04-4466050
โทรสาร 04-4465668
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/NMC.NakhonratchasimaCollege
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,957 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด