หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
5.8K
3
16
3.5K
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
Organization RATTANA BUNDIT UNIVERSITY
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของ อาจารย์ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ท่านอาจารย์ทั้งสอง ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนดุสิต พณิชยการ ในปี พ.ศ. 2505 ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงเรียนพณิชยการสีลม ในปี พ.ศ.2508 บนถนนสีลม โรงเรียนรัตนพณิชยการ ในปี พ.ศ. 2523 ที่ถนนลาดพร้าว ซอย 107 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ในปี พ.ศ.2532 และโรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2537
 
ดังนั้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2540 การได้รับอนุญาตจัดวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จากทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และให้ความเห็นชอบในการรวมกิจการเข้ากับวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ในการจัดการศึกษาให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จึงเป็นความภาคภูมิใจของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และคณาจารย์อย่างสูงสุด ในการมีโอกาสจัดการศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา
 
ที่ตั้ง 306 ซ.ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-3754480-6
โทรสาร 02-3754489
อีเมล์ info@rbac.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/universityrbac
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,767 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด