หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ
2.9K
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
Organization Nakhon Ratchasima Rajabhat University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระมหาปรมาภิไธ นำพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 10 มิถุนายน 2547 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547

ดังนั้นสถาบันราชภัฏนครราชสีมาจึงได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยมีเศาวนิต เศานานนท์ เป็นอธิการบดีคนแรก
 
ที่ตั้ง 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 04-4009009
โทรสาร 04-4244739
อีเมล์ nrrupr@gmail.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/nrru
Facebook 
www.facebook.com/prnrru
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 2,940 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด