หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
3.9K
2
3.2K
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง 
รายละเอียด
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง เริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับการก่อตั้งมูลนิธิ โกมลคีมทองในปี พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นปีที่บัณฑิตหนุ่มนาม โกมล คีมทอง จากรั้วครุศาสตร์จุฬาฯ ผู้มีความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่จะทำโรงเรียนชุมชน ให้เกิดขึ้นจริงได้จบชีวิตลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยแรงศรัทธาในคุณงามความดีและความกล้าหาญ ทางจริยธรรม ในการที่จะทำอุดมคติที่เป็นไปได้ยากให้เป็นไปได้นี้เอง บุคคลใกล้ชิดจึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นเพื่อทำหน้าที่กระตุ้น และส่งเสริมคนรุ่นหลังให้เป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง ตามแบบอย่างของครูโกมล
 
ที่ตั้ง 8/23 ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-4120744, 02-8661557
โทรสาร 02-8489756
อีเมล์ komol@komol.com
book@komol.com
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/Ik073
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,912 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด