หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
3.7K
1
สำนักพิมพ์ทองเกษม
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์ทองเกษม 
Organization Thongkasem Publishing
รายละเอียด
สำนักพิมพ์ทองเกษม คือส่วนหนึ่งของบริษัทนานมี จำกัด เรามีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ที่จะสร้างสรรค์หนังสือที่มีคุณค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สะสมบ่มเพาะปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด ก่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพร้อมๆ กับสุนทรียภาพอันเบิกบาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่ สังคมแห่งปัญญา
 
ได้รางวัลหนังสือที่ผ่านการพิจารณา จากโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ.2561 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
ที่ตั้ง 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-6488000, 097-1402563
โทรสาร -
อีเมล์ editor@thongkasem.com
เว็บไซต์
LINE 
Thongkasem
Facebook 
www.facebook.com/Thongkasem
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,729 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด