หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
4.0K
1
3.5K
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 
รายละเอียด นับตั้งแต่ “หมอชาวบ้าน” ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้ริเริ่มปลุกกระแสรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การรณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง ยาชุด ยาแก้ปวดสูตร เอ.พี.ซี ส่งเสริมการฝึกอบรม เรื่องการนวดไทย ส่งเสริมผลักดันให้เกิดองค์กรอิสระด้านสุขภาพ ให้ความรู้การมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการเผยแพร่กระจายนิตยสารหมอชาวบ้านจากผู้บริจาคไป ยังห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ในชนบท

นิตยสารหมอชาวบ้าน เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ดำเนินงานโดยมิได้มุ่งหวังกำไรทางการค้า ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัย การออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

คณะบรรณาธิการและผู้เขียนทุกท่านช่วยกันจัดทำเป็นวิทยาทาน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่สาธารณชนให้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านนิตยสารหมอชาวบ้านได้แก่ประชาชนทั่วไป

โครงการเผยแพร่ความรู้ จากสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน (ที่ทุกคนมีส่วน ร่วมดำเนินโครงการ)
  • โครงการผู้อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ บริจาคเงินซื้อหนังสือสุขภาพสำหรับนักเรียนในชนบทและชุมชนที่ขาดแคลน ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามันพิทักษ์ สภากาชาดไทย
  • โครงการผ้าป่าหนังสือสุขภาพเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดในชนบท
  • โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ มอบแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
  • โครงการสื่อความรู้สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)(อุปถัมภ์นิตยสารหมอชาวบ้านมอบให้กับรพ.สต.)
  • โครงการสนับสนุนสื่อประกอบการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(มอบคู่มือหมอชาวบ้านให้กับ รพ.สต.)
  • ฯลฯ
ที่ตั้ง 36/6 ถนนประดิพันธ์ ซอย 10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2785533, 02-2781616
โทรสาร 02-2711806
อีเมล์ info@thaihealthbook.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/thaihealthbook
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,984 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด