หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
7.7K
1
5
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 
Organization Watana Panich Publishing Co., Ltd.
รายละเอียด บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนมามากกว่า 70 ปี โดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
ที่ตั้ง 31/1-2-32/2-3 ซ.ศิริพัฒน์ ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-2223444
โทรสาร 02-2256556, 02-2256557
อีเมล์ info@wpp.co.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/wattanaphanit
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,657 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด