หน่วยงาน    ธุรกิจโลจิสติกส์ | Logistics
22K
12
29
3.5K
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 
รายละเอียด บริการขนส่งสินค้าทางทะเล Unithai’s Shipping Services have evolved from pure ship owning and chartering activities of a fleet of multi-purpose dry bulk vessels. It originates from the Thai Government’s vision for a national shipping service that links Thailand with Europe. That vision has grown with the Unithai Group of Companies to encompass shipping, logistics, shipyard and offshore engineering operations. Driven by the industrialization of Asia, it is the key to the region’s economic development.

The industrialization of Thailand requires large imports of capital goods and raw materials. With the experience and support of the IMC Corp, Unithai addresses the shipping requirements of the import and export industries by providing an integrated approach to the customer’s transportation requirements.

Unithai Shipping Services utilise its diverse fleet of vessels, associations, joint-ventures and expertise to offer a comprehensive set of services that can be tailored to provide “solution shipping”.

ที่ตั้ง อาคารอัลม่าลิงค์ 25 ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-8400
โทรสาร 0-22551155, 0-2254-8424
อีเมล์ paporn.t@unithai.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 29 คะแนน
มีผู้เข้าชม 21,551 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 12 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด