หน้าอินโฟกราฟฟิค    แฟรนไชส์    เปิดโผ 7 แฟรนไชส์ดาวรุ่ง น่าลงทุน ครึ่งปีหลัง 2023
1.7K
26 พฤษภาคม 2566
เปิดโผ 7 แฟรนไชส์ดาวรุ่ง น่าลงทุน ครึ่งปีหลัง 2023
  1. อาหาร https://bit.ly/40ufcYh 
  2. เครื่องดื่ม https://bit.ly/3Lh7Fbh 
  3. การศึกษา https://bit.ly/41zAJ2W 
  4. บริการ  https://bit.ly/3AxeD5P 
  5. เบเกอรี่ https://bit.ly/3KT6Vrf
  6. ค้าปลีก https://bit.ly/3Agb83g
  7. ความงาม https://bit.ly/3KMpCwK
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 2566
 
อินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจอื่นๆ