1.6K
8 มิถุนายน 2563
พาณิชย์ชวนช็อปออฟไลน์-ออนไลน์ สินค้าเกษตร-จีไอ ช่วยเอสเอ็มอีพ้นภัยโควิด-19
 

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 ทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ/การดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ทำให้ผู้คนเริ่มกลับมาดำเนินวิถีชีวิตใกล้เคียงปกติมากขึ้น และธุรกิจหลายประเภทกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง รวมทั้ง ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด
 
จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการร่วมมือกับภาคเอกชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้
 
 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้”
 
 
ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดโครงการ ‘ร่วมใจ ช่วย GI ไทย พ้นภัยโควิด’ โดยมีการนำเสนอเอกลักษณ์และคุณภาพของสินค้า GI หลากหลายรายการ ผ่านทาง Facebook Fanpage : GI Thailand ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านระบบไปรษณีย์และสถานบริการขนส่งเอกชนตอบรับเข้าร่วมทั้งสิ้น 104 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ 45 สินค้าจาก 35 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ปลากุเลาเค็มตากใบ กาแฟเมืองกระบี่ ศิลาดลเชียงใหม่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และนิลเมืองกาญจน์ เป็นต้น
 
 
ด้านนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า โครงการ ‘ร่วมใจ ช่วย GI ไทย พ้นภัยโควิด’ นี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเติบโตของสินค้า GI อย่างมีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ GI โดยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า GI ไทยกันได้ที่ Facebook Fanpage : GI Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นในการก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสร้างโอกาส-ขยายตลาดให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดพื้นที่ให้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลทองภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 
 
เพียงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าให้นำสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาพิเศษมาจำหน่ายเท่านั้น เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน/ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ทำให้ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชน ต่างได้รับประโยชน์กันทุกฝ่าย
 
 
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 
นอกจากนี้ กรมฯ ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในการส่งเสริมร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นเจ้าของกิจการ โดยธุรกิจแฟรนไชส์จะให้คำปรึกษาเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์โอกาส-ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบุคคล ในกรณีที่สนใจนำแฟรนไชส์ไปประกอบเป็นอาชีพ จะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ
 
 
รวมทั้ง เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยง-เลี่ยงความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ในการก้าวเข้าสู่การมีอาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย
 
 
โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรก ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 4-14 มิ.ย.2563 โดยจำหน่ายผลไม้/สินค้าอุปโภค-บริโภคจากเกษตรกร เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการแฟรนไชส์โดยตรง จำนวนกว่า 20 บูธ (เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19) จึงขอเชิญชวนผู้บริโภค/ประชาชนทั่วไป ร่วมเลือกซื้อผลไม้และสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษ และขอคำปรึกษาจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้ภายในงานฯ
 
 
กิจกรรมดังกล่าว จะทยอยจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5961 อีเมล์ : e-commerce@dbd.go.th และ www.dbd.go.th


ที่มา : https://bit.ly/3dUdfgg
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
902
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
676
เปิดร้าน Chester พร้อม..
615
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
563
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
545
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.