641
5 มีนาคม 2563
คณะกรรมการ ธพว.มีมติแต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” เป็น “กรรมการผู้จัดการ” ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.เป็นต้นไป
 
 
คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ เป็น “กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี

ประวัติการทำงาน :
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
 • 1 ต.ค. 2562-1 มี.ค. 2563 รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2561-1 มี.ค. 2563 รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และ NPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP
 • พ.ศ. 2560-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร
 • พ.ศ. 2559-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร
 • พ.ศ. 2553-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2550-2552 ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้
 • พ.ศ. 2546-2549 รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
ประวัติการศึกษา :
 • พ.ศ. 2547-2549 นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2538-2540 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2536-2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2532-2535 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม :
 • พ.ศ. 2562 หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2560 Director Certification Program(DCP) #245/
 • พ.ศ. 2559 Leadership Succession Program (LSP 6)
 • พ.ศ. 2557 Thammasart Leadership Program (TLP 4)
 • พ.ศ. 2553 Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association.
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,674
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,453
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
753
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
742
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
705
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
569
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.