4.4K
6 พฤษภาคม 2553
พีดีเฮาส์ฯสยายปีกรุกใต้ ยึดหัวหาดภูเก็ตผุดแฟรน์ไชส์ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 40 ล้าน 


 
 
พีดีเฮ้าส์ ผุดแฟรนไชส์สาขาภูเก็ต ประกาศปักธงธุรกิจรับสร้างบ้านภาคใต้ เล็งขยายสาขาจังหวัดสุราษฎร์ฯใกล้เคียงเพิ่ม เผยสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ฯ ประเภทบ้านสร้างเองเฉลี่ย 2,400 หน่วยต่อปี คาดปริมาณบ้านสร้างเองปี 53 มีแนวโน้มเติบโตถึง 8-9% แย้มเปิดตลาดก่อนได้เปรียบ มั่นใจชื่อ PDHouse เป็นที่ย่อมรับเชื่อการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าไทย-ต่างชาติดี ตั้งเป้ายอดขายสาขาภูเก็ต 40 ล้านบาท
       
นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป จำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กล่าวว่าจากข้อมูลสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบระหว่างปี 2550-2552 ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปริมาณบ้านสร้างเอง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เมื่อพิจารณาจะพบว่ามีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,400 หน่วยเศษต่อปี สำหรับจังหวัดสงขลาพบว่ามีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 7,600 หน่วยเศษต่อปี โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจของบริษัทประเมินว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบในจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็นสัดส่วนประเภท บ้านสร้างเองมีจำนวนสูงถึง45% หรือประมาณ 2,400 หน่วยต่อปี ในขณะที่ บ้านสร้างเองในจังหวัดสงขลาประเมินว่า มีสัดส่วนประมาณ 40% หรือจำนวนประมาณ 3,000 หน่วยต่อปี ส่วนที่เหลือเป็นประเภทบ้านจัดสรร



 

       “เมื่อประเมินจากปริมาณบ้านสร้างเอง ใน 3 จังหวัดข้างต้น ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขยายตลาดของ PD House สะท้อนให้เห็นว่าดีมานด์การสร้างบ้านต่อปี มีสัดส่วนสูงมาก เหมาะสำหรับการขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน ทั้งนี้ในตลาดดังกล่าวมีกลุ่มผู้รับเหมาทั่วไปในท้องถิ่นถือครองแชร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจากส่วนกลางเข้าไปเปิดให้บริการแก่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างจริงจัง ยกเว้นผู้บริโภคยอมจ่ายเงินจ้างแพงกว่าปกติสำหรับค่าขนส่งและดำเนินการ ดังนั้นการที่บริษัทสามารถเขาไปเปิดสาขาและขยายตลาดได้ย่อมเป็นโอกาสดีและมีความได้เปรียบคู่แข่งในฐานะผู้บุกเบิกตลาด โดยในปีนี้ PD House ประเมินว่าบ้านสร้างเองในพื้นที่จะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 8-9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน”
       
       นายธนเสฏฐ์ กุลวีระอารีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต โฮมบิลเดอร์ จำกัด เจ้าของสิทธิ์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลประชากรในจังหวัดภูเก็ต พบว่าผู้บริโภคและประชาชนมีกำลังซื้อสูงไม่แตกต่างจากส่วนกลาง ทั้งนี้เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการสร้างบ้านของบริษัทฯ นอกจากกำลังซื้อกลุ่มคนไทยที่เป็นนักธุรกิจหรือมีกิจการค้าขาย ข้าราชการระดับสูงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแล้ว กลุ่มเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งคือ ชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

       

 

       โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มดังกล่าวส่วนมากจะสมรสกับหญิงไทยและต้องการสร้างบ้านกับผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ เช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในภาคอีสาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการขยายสาขามายังภูเก็ตจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งการเปิดศูนย์รับสร้างบ้าน PD House สาขาภูเก็ต ถือเป็นการปักธงขยายธุรกิจที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งหลังจากนี้ PD Houseจะพัฒนาธุรกิจไปสู่จังหวัดอื่นๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบหัวเมืองใหญ่ๆต่อไป
      
        “ปัจจุบันศูนย์รับสร้างบ้าน PD House สาขาภูเก็ต มีความพร้อมในการให้บริการรับสร้างบ้านอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการใช้วัสดุที่มีคุณภาพในงานก่อสร้าง ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ทีมงานที่มีประสบการณ์ ออกแบบบ้านซึ่งหลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าทำให้มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งบ้านอย่างละเอียด และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น”
      
        สำหรับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินั้น PD House จะเน้นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นหลักในการสื่อสาร โดยเว็บไซต์ของ พีดีเฮ้าส์ จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีการอัพเดทงานก่อสร้างบ้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูความก้าวหน้าของการสร้างบ้านได้ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นจุดแข็งข้อหนึ่ง เพราะทำให้ลูกค้ามีความสบายใจและเชื่อมั่นที่จะใช้บริการสร้างบ้าน โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่ระหว่างก่อสร้างมิได้อาศัยอยู่ในเมืองไทย ก็สามารถเข้ามาดูความคืบหน้าการสร้างบ้านของตัวเองได้ตลอดเวลา
      
       นายธนเสฏฐ์ กล่าวว่า ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งได้เปิดให้บริการลูกค้าในวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยในการเปิดสาขาครั้งนี้ นายธีระยุทธ์ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการเปิดงาน โดยมีสักขีพยานทั้งนักธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก


ทั้งนี้ศูนย์รับสร้าง PD House สาขาภูเก็ต ตั้งเป้าว่าในปีนี้จะมียอดขาย 40 ล้านบาท หรือมียอดสร้างบ้าน 8-10 หลัง อย่างไรก็ดีหากได้รับตอบรับด้วยดีจากลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้าน บริษัทฯ จะมีการประเมินหรือปรับเป้ายอดขายใหม่อีกครั้งในอีก 3 เดือนข้างหน้า 

 
อ้างอิงจาก ผู้จัดการรายวัน
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
816
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
810
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
680
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
662
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
659
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
654
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.