7.8K
4 กุมภาพันธ์ 2553

งานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ กับบทบาทเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในปี 2553  นี้ งานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์  ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์นี้ ที่เมืองทองธานี ซึ่งคาดว่างานครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่าเดิม อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีการฟื้นตัว และ มีธุรกิจแปลกใหม่ที่น่าสนใจเข้าร่วมในงานนี้กันอย่างคึกคัก

งานโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์นับว่า เป็นงานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นแนวทางที่นโยบายของรัฐบาลนี้ได้ชูเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  ทำให้การจัดงานครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเข้าร่วมให้การสนับสนุน ได้แก่

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. หน่วยงานภาครัฐ ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้  ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา งานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ ได้พัฒนาสู่การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานนี้   ทำให้มีผู้ที่ร่วมเข้าแสดงบูทที่มาจากประเทศต่าง  10  ประเทศได้แก่  สิงคโปร์ สหรัฐ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลี เป็นต้น และมีนักธุรกิจจากประเทศต่างที่เข้าชมงานที่มาจากหลายประเทศกว่า 30 ประเทศ อาทิเช่น ลาว พม่า สหรัฐ ดูไบ มาเลเซีย อังกฤษ เป็นต้น


ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกัน งานโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้  ได้มีธุรกิจแฟรนไชส์  และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากประเทศสิงคโปร์,มาเลเซีย,อินเดีย,อเมริกา,เกาหลี  เข้าร่วมแสดงในงานนี้ เช่น Q-dee ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนและพัฒนาเด็กเล็กจากสิงคโปร์, Asiawide franchise consultant  บริษัทที่ปรึกษา ธุรกิจแฟรนไชส์ อันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นโบรกเกอร์ ตัวแทนในการขายแฟรนไชส์ มากกว่า 50 แฟรนไชส์ ทั่วโลก Franchise India Exhibitions  ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านแฟรนไชส์จากอินเดียอย่างครบวงจร เช่น เป็นที่ปรึกษาวางระบบแฟรนไชส์  และมีกิจการแฟรนไชส์หลายแบรนด์ในอินเดีย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตนิตยสาร แฟรนไชส์ และค้าปลีก ที่ได้รับความนิยมสูงในอินเดียด้วย, Mind Research Consultant.  เป็นโรงเรียนสอนทักษะสมองของมาเลเซียจากมาเลเซีย, Yigaho Manufactoring SDN.BHD เป็นอาหารเสริมสุขภาพความงาม จากมาเลเซีย,และธุรกิจแฟรนไชส์ของอเมริกา หลายประเภทจากอเมริกา เป็นต้น
 คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวถึงการสนับสนุนงานครั้งนี้ว่า  “สสปน. ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องด้วย สสปน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายฐานการพัฒนาการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 

โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การดำเนินงานด้านการตลาดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การสื่อสารการตลาด และการสนับสนุนในด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งผู้แสดงสินค้า (Exhibitors) และผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitors) ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ซึ่ง สสปน เชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนทีเกิดจากการจัดงานและการเจรจาธุรกิจภายในงานนี้ ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท”


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้แสดงสินค้า (exhibitors) นานาประเทศกว่า 10 ประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก อาทิ อินโดนีเซีย อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย และคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน (visitors)  มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
และในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การจัดงานยังสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกกว่า 20 % ส่งผลให้รูปแบบของงานมีความหลากลายและครบวงจรมากขึ้น  ซึ่งนับว่า  “งานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 14”  เป็นอีกหนึ่งงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย
 

สำหรับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ผ่านมา  ประเทศไทยยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2553 จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ซึ่งจะมีนักเดินทางกลุ่มธุรกิจชาวต่างประเทศจำนวน 785,816 คน เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยจะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้ประมาณ 56,950 ล้านบาท”

หน่วยงาน  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี เช่นกัน ที่เห็นความสำคัญของงานโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์  ในการช่วยให้ผู้ทำธุรกิจเกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ  จึงได้เข้าร่วมสนับสนุน และนำนิทรรศการที่ชื่อว่า Bath & Brains และบริการของหน่วยงานมาแสดงในงานนี้  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการนี้
 

สมาคมแฟรนไชส์ไทย  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมานานกว่า 15 ปีแล้ว ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์  ด้วยการจัดสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์ บริหารการร้านสาขา” ฟรี ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00-17.00 น. โดยแนวทางของสมาคมแฟรนไชส์ไทยยุคใหม่นี้  มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ในการเพิ่มจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมากกว่า 20% ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 20-60 รายต่อปี ที่จากเดิมมีไม่ถึง 10 ราย   ต่อปี ซึ่งแนวทางที่จะบรรลุความสำเร็จนั้น ก็จะเน้นไปที่กิจการที่มีร้านสาขาอยู่แล้ว ที่มีความสำเร็จในธุรกิจมาระดับหนึ่ง ชักชวนให้เข้ามาเข้าสู่การทำระบบแฟรนไชส์ ซึ่งจะได้ผลดีกว่า ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้น

ดังนั้นจึงมีการจัดสัมมนาในเรื่อง กลยุทธ์การบริหารร้านสาขาขึ้น นอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้แล้ว ยังได้โอกานในการรวบรวมรายชื่อ ผู้ที่มีร้านสาขาอยู่แล้ว เข้ามาสู่การสนับสนุนของสมาคมแฟรนไชส์ไทยอีด้วย อีกทั้งสมาคมจะมีบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแฟรนไชส์เดิม และธุรกิจใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ในอนาคต  ซึ่งทางสมาคมแฟรนไชส์ไทยนี้จะมีการประสานงานความร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ และหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนด้วย     

ภาควิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็เข้าร่วมงานนี้ ที่เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกัน  ด้วยการจัดสัมมนา โดยมหาวิทยาลัย ศิลปากรขึ้น ในเรื่อง “อสังหาแนวใหม่และร้านค้าแนวใหม่กู้วิกฤตเศรษฐกิจสู้ปีเสือ” ซึ่งเป็นการจัดสัมมนา 2 วัน คือวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 53 ที่ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ แนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการออกแบบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาแนวคิดใหม่สำหรับการทำธุรกิจ ผู้ที่ต้องการทำคอนโด หอพัก รีสอร์ท หรือโรงแรมขนาดเล็ก หรือต้องการปรับตลาดใหม่ สร้างศูนย์การค้าชุมนุมชนเป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังมีการผลงานโมเดลการออกแบบร้านค้ามาแสดง กว่า 40 แบบ ที่น่าตื่นเต้นมากกับไอเดียใหม่ๆ 

สำหรับผู้ที่ต้องการต้นแบบในการทำร้านค้าประเภทต่างๆ  และยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันมาให้บริการปรึกษาแนะนำในการออกแบบตกแต่งร้านค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ อีกด้วย  อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง หัวหน้าภาคภาควิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจาก “ทางภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในเล็งเห็นความสำคัญด้านการออกแบบต่อการพัฒนาร้านค้า  การร่วมมือครั้งนี้จะได้ประโยชน์มากต่อการนำวิชาการมาประยุกต์ต่อภาคธุรกิจ ซึ่งหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ จะเน้นจุดเริ่มต้นธุรกิจร้านค้า ,อสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การเลือกทำเล การสร้างแบรนด์ การออกแบบผัง ฮวงจุ้ยสมัยใหม่จากวิทยากรจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในฯ”

สำหรับแนวคิดเห็นต่อการต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์ นั้น อาจารย์เอกพงษ์ แสดงความเห็นว่า ในปัจจุบันการออกแบบเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจแนวใหม่ทุกประเภท เช่นการเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบ การออกแบบกระตุ้นยอดขาย การออกแบบเพื่อการประหยัดต้นทุน การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธุรกิจแนวใหม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ทุกเรื่อง เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าและการให้บริการ”

นี่คือการรวมพลังของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ที่มั่นใจว่า หลังจากกิจกรรมเหล่านี้ผ่านไป จะมีผลทำให้มีธุรกิจใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นได้มากมาย อันเป็นอนาคตของเศรษฐกิจของประเทศ ที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศ
 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีธุรกิจ และกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ มีกลุ่มธุรกิจ

1.กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์เนม เช่น ร้านค้าปลีก เครื่องสำอางค์จากฝรั่งเศส อีฟโรเช,ร้านฟาสท์ฟู้ดไก่ย่าง เชสเตอร์กริลล์, คอนวีเนียนสโตร์  7-eleven,คาร์แคร์ Mole care by คาร์แลค,รีไซเคิลขยะวงษ์พาณิชย์, Red mango ice-cream, Brain School QualityKids, KPN music school, Ma-ed Chinese language school, Enopi Korea language school, Kristie France beauty and slim servises, Chockdee Timsum Chinese restaurant ,บ้านใร่กาแฟ ,สมาร์ทอิงลิช etc.  

2.กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก  เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนำชัย, คีออสนมมะลิ, ร้านไอศกรีมเนสท์เล่ ,กาแฟคอฟแมน,กาแฟสวัสดี, วาฟเฟิลเฮ้าส์  ,วอฟเฟิลฮ่องกง ,ลูกชิ้นหมูไฮโซ ,P&P ชานมไข่มุก ,กาแฟโคโคโร่ ฯลฯ

3.โอกาสธุรกิจต่างๆ เช่น Kodak Photo print, BJC Photo print, ฟิวท็อป, 3ท็อป ,วินเซ็นต์ ,JSK ,เครื่องทำกาแฟ,ตู้เติมเงินมือถือ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,เครื่องเกมส์หยอดเหรียญ,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

4.สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อาหารแช่แข็งราเมน, อาหารกึ่งสำเร็จรูป,

5.โรงเรียนสอนด้านอาชีพ,โรงเรียนสอนอาหารไทยครัววันดี,สถาบันแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฎธัญบุรี , โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFA - THAI & INTERNATIONAL FOOD ACADEMY) อำนวยการสอนโดยอาจารย์ ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฏาวงศ์

6. และธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกงาน เช่น แฟรนไชส์โครงหลังคาเหล็ก เค.ซี.แมนทอลชีท, แฟรนไชส์ร้านข้าวเคลื่อนที่ นาดี, ฟิวเจอร์แกมเมอร์ ,บริการรับชำระ พูลเปย์ , บริการจองทัวร์+ตั๋ว banana ticket.com ,บริการอินเตอร์เน็ท I-Family ,รัตนสุ แอร์ม่าน  เป็นต้น  และอีกกว่า 300 คูหา

ในงาน โอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์   25-28 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ฮอลล์ 5 อิมแพคเมืองทองธานี 
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สุดารัตน์   02 321 7701-3 // 086 341 2973

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,184
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
905
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
707
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
691
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
641
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
603
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.