871
19 กรกฎาคม 2561
เชียงรายจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัด"กิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง ๓ แผ่นดิน" ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) กิจกรรมหลักที่ ๒ การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เส้นทางการปั่น เริ่มจาก อ.เชียงแสน, - อ.เชียงของ, - สปป.ลาว(เมืองห้วยทราย), - อ.แม่สาย - เมียนมาร์(ท่าขี้เหล็ก) ปลายทาง ณ อ.แม่สาย ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยอาศัยกระบวนการ การมี ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิต ที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคม ดังนั้น การนำกีฬาเพื่อการ ท่องเที่ยว (Sports Tourism) นับเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาแห่งมวลชน (Mass Participation) ที่สามารถสร้าง การมีส่วนร่วมของมวลชนจำนวนมากในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการตอกย้ำว่า จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพใน การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาที่มาตรฐาน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นให้นักท่องเที่ยว ได้รับ ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน และร่วมทำกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม และวิถีวัฒนธรรม อันเป็นเฉพาะตัวของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้น การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจด้านกีฬาอีกด้วย
 
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยง ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง ๓ แผ่นดิน ซึ่งข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศสมาชิก AEC ผ่านทาง Sports Tourism เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิถีชีวิต และ ยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชนในประชาคมอาเซียนขึ้นไป จึงได้กำหนดจัด"กิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง ๓ แผ่นดิน" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้
 
อ้างอิงจาก : www.ryt9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,609
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,377
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
717
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
699
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
672
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
535
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.