1.1K
24 ตุลาคม 2560
กทปส. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ขอรับทุนฉบับใหม่ขยายให้ภาคธุรกิจ SMEs และกลุ่ม Startup หวังเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ของประเทศ ในกรอบวงเงิน 300 ล้านบาท

 
 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำแผนแม่บทของ กทปส. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้สอดคล้องรับกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0

โดยเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561ประเภทที่ 1จำนวน 300 ล้านบาท โดยปีนี้ได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เช่น ผู้ประกอบ SMEsวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่ม Startup หวังให้เกิดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าด้านอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ของประเทศ
 
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. กล่าวว่าจากการให้ทุนสนับสนุนในแต่ละปีที่ผ่านมามุ่งเน้นที่ภาครัฐ ภาคการศึกษา และหน่วยงานไม่แสวงหากำไร ซึ่งในปี 2560 กทปส. ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการขอรับทุนสนับสนุน

โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ปี 2560 (ฉบับใหม่) ให้เกิดกระบวนการขอรับทุนสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการคล่องตัวมากขึ้น โดยประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นั้น มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของทุนประเภทต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อม และธุรกิจ Startup ให้สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้

หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการพัฒนาด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ของประเทศในอนาคต ซึ่งในอนาคตเศรษฐกิจของประเทศต้องเดินหน้าขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และต้องให้ความสำคัญต่อสังคม ประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นสำคัญอีกด้วย
 
นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่าในการเปิดให้ทุนสนับสนุนประจำปี 2561 ทาง กทปส. ได้มีการชี้แจงต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบ SMEs วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่ม Startup ถึงกระบวนการและแนวทางในการยื่นขอรับการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ

ซึ่งในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง กทปส. ได้วางแผนที่จะจัดสรรทุนประเภทที่ 1 จำนวน 300 ล้านบาท และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 670 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นสำหรับทุนประเภทที่ 1 ได้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 554 8117 และ 02 554 8140หรือสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th ซึ่งปีนี้ ได้แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม อย่างทั่วถึงส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
  • กลุ่มที่ 2 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม
  • กลุ่มที่ 3 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กลุ่มที่ 4 ด้านการสนับสนุน/ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม
"การขยายให้ทุนสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบ SMEs วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่ม Startupถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์เกิดการพัฒนา

พร้อมทั้งต้องการวางรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เพราะการวิจัย บุคลากร นักพัฒนาถือเป็นกลไกสำคัญ จะเกิดการเดินหน้าที่มั่นคง อีกทั้งผลงานจากการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากทุนสนับสนุนฯ สามารถก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้กลับสู่ประเทศหากได้รับการต่อยอด ส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอีกด้วย" นายนิพนธ์ กล่าวสรุป
 
อ้างอิงจาก : www.ryt9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
797
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
786
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
669
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
654
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
649
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
647
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.