1.2K
24 พฤศจิกายน 2559
บอร์ดใหญ่ สสว.เห็นชอบอนุมัติงบฟื้นฟูกิจการ SMEs ปี 60 วงเงินกว่า 3 พันล้านบาท

 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ที่ประชุมบอร์ดใหญ่ สสว.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการให้การอุดหนุนและช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME วงเงิน 2,000 ล้าน โดยให้การอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขชำระคืนอย่างผ่อนปรนหรือเป็นเงินร่วมทุน

รวมทั้งยังเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุน สสว.เพื่อส่งเสริม SME ประจำปี 2560 วงเงินรวม 1,226 ล้านบาท โครงการสำคัญ ได้แก่ นำสินค้า SME 1 แสนรายการเข้า E-commerce และบ่มเพาะ SME เกษตร 5 พันราย รวมวงเงินให้การสนับสนุน 3,256 ล้านบาท 

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า (16 พ.ย. 2559) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 3/2559

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนของ สสว. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ SME ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,256 ล้านบาท
       
ทั้งนี้ มีข้อสรุปการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. กองทุนฯ เพื่ออุดหนุน SME ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินปกติได้ เช่น เป็น NPL แต่มีผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาการทำธุรกิจแล้วเห็นว่า กิจการยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรืออยู่ในวิสัยที่จะฟื้นฟูกิจการไ

ด้ เคยเป็น NPL แต่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ยังไม่เป็น NPL แต่ได้มีการปรับสัญญาชำระหนี้ (Reschedule) มีสถานะที่ยังไม่เป็น NPL แต่ชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ เพราะประสบภาวะสภาพคล่องตึงตัว เป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) และศาลได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วเห็นชอบในการหลักการให้อุดหนุนแบบมีเงื่อนไขชำระคืนอย่างผ่อนปรน หรือจะให้เป็นการร่วมลงทุนก็ได้
       
สำหรับในส่วนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา SME ตามงบบูรณาการประจำปี 2560 มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดจำหน่ายผ่าน E-Commerce, โครงการบ่มเพาะ Startup ที่มีนวัตกรรม 10,000 ราย, SME เกษตร 5,000 ราย, SME ในภาคการผลิต การค้า และบริการ 5,000 ราย, โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong & Regular level) 10,000 ราย

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME (Cluster) และโครงการประกวด SME National Award & Startup Awards (SME พอเพียง), งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SME Knowledge Center, โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
       
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME, โครงการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด SME Provincial Champions, โครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์ศิลปาชีพ 3 โครงการ และการปรับปรุงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการส่งเสริม SME (Ecosystem) , โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME

โครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์ศิลปาชีพ (3 โครงการ) และสุดท้าย 3. ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยวงเงินที่ใช้ทั้งสิ้น 3,256 ล้านบาท
       
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปี 2560-2561 ซึ่งเป็นการนำแผนแม่บท SME 4.0 (พ.ศ. 2560-2564) มาสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้ปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง SME และหน่วยงานภาครัฐจะนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบบูรณาการ SME สำหรับปี พ.ศ. 2561 ต่อไป

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการอออนไลน์
       
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,095
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
807
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
800
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
720
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
671
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
653
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.