1.5K
16 พฤษภาคม 2559
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ start up ปี 2559 (ภาคเหนือตอนบน)


 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อนำผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

ซึ่งจะจัดให้มีนักวิจัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงให้เกิคความคิดสร้างสรรค์ในการนำ วัตถุดิบ ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

 

รวมถึงเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ และคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อันเป็นแนวทางการสร้างต้นแบบ ธุรกิจที่มีศักยภาพ ให้เป็นกลไลขับเคลื่นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ระดับประเทศและกลายเป็น SMEs ต้นแบบ ที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้อง CGV2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
  • เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ ให้เป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
  • เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
โทร.02-298-3048,02-298-3076,02-298-3123

สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์
www.rmutp.ac.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,216
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
940
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
732
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
728
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
667
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
623
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.