2.0K
1 มีนาคม 2558
สสว. จัดประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7 

สสว. จัดประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 เฟ้นหา SMEs ต้นแบบ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติสู่มาตรฐานสากล เผยปัจจุบันมี SMEs ที่เคยผ่านการประกวด เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 20 ราย

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้จัดประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 (7th SMEs National Awards 2015) ภายใต้แนวคิด “ตามหาเพชรน้ำดี SMEs ไทย"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล “การประกวดครั้งนี้มีกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เป็นเป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย ภาคการผลิต ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจหัตถกรรม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเซรามิก ภาคการค้า

ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมบำรุง และภาคการเกษตร ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร”

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการประกวด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ในการพิจารณาให้คะแนนในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกวด

โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมประกวด และสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จะได้รับคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงได้รับรายงานวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนให้ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น ได้เห็นตัวตนของตนเอง ทั้งจุดดี-จุดด้อย

รวมถึงข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการต่อไป “ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งที่ผ่านๆ มา จำนวนกว่า 20 ราย แสดงความสนใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

ซึ่งในจำนวนนี้ ส่วนหนึ่งได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เรียบร้อยแล้ว สสว. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด สมัครเข้าประกวดเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ระดับสากล

ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกด้วย” นางสาววิมลกานต์ กล่าว ทั้งนี้ การประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” เป็นโครงการที่ สสว. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ราย

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 สามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 588 หรือที่ สำนักบริการผู้ประกอบการ สสว. โทรศัพท์ 0-2298-3205 และ www.smesnationalawards.com (สมัคร Online)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,257
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
892
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
887
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
756
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
713
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
671
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.