1.7K
11 กุมภาพันธ์ 2558
มันนี่ เอ็กซ์โป พัทยาเงินสะพัด 1.5 หมื่นล้านบาทงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 5 MONEY EXPO Pattaya 2015  ประเดิมงานแรกของปี เงินสะพัด  1.5 หมื่นล้านบาท สินเชื่อบ้านยังแรงสุด 1.2 หมื่นล้านบาทรับอสังหาฯ ภาคตะวันออกโต สินเชื่อ SMEs กว่า 1.5 พันล้านบาท เงินฝากและสลากออมทรัพย์กวาดยอดรวมทะลุ 600 ล้านบาท ธนาคารสถาบันการเงินพอใจธุรกรรมเข้าเป้า


นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสาร “การเงินธนาคาร” ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 5 Money Expo Pattaya 2015 ภายใต้แนวคิด “Beautiful ASEAN” เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นงานมหกรรมการเงินแรกของปี 2558 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ เมืองพัทยา ประสบความสำเร็จอีกครั้ง มีประชาชนและนักธุรกิจในเมืองพัทยาและจังหวัดในภาคตะวันออกขอใช้สินเชื่อและบริการทางการเงินการลงทุนในงานรวม 15,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า  13,300 ราย

นางสาวภาคนี  วิริยะรังสฤษฎ์  รองประธานจัดงาน เปิดเผยว่า  สินเชื่อบ้านเป็น สินเชื่อที่ผู้เข้าชมงานสมัครใช้บริการมากที่สุด กว่า 4,200 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 12,000 ล้านบาท สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองพัทยาและภาคตะวันออก ผู้เข้าชมงานยังสนใจซื้อบ้านมือสอง(NPA)กว่า 80 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อที่ได้รับความสนใจอันดับสองคือ สินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งมีผู้สมัครใช้บริการรวมวงเงินกว่า 1,500 ล้านบาท 

นางสาวภาคนี  กล่าวว่า ผู้เข้าชมงานยังให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์การออมที่ให้ดอกเบี้ยสูง  ส่งผลให้เงินฝากและยอดซื้อสลากออมทรัพย์มีวงเงินสูงเป็นอันดับสาม มียอดเงินรวมกว่า 600  ล้านบาท  และยังมีผู้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 140  ล้านบาท ส่วนการลงทุนในประกันชีวิตและประกันภัยคิดเป็นทุนประกันรวมกว่า 240  ล้านบาท ผู้เข้าชมงานยังสมัครใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ และสินเชื่อโดยใช้รถยนต์ค้ำประกันรวม 140 ล้านบาท

นายณเดช บุญสว่างดี ประธานเขตเมืองพัทยา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมียอดธุรกรรมจากการสมัครใช้บริการทางการเงินสูงเกินเป้าหมาย โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านมีผู้สมัครใช้บริการจนยอดขอสินเชื่อทะลุเป้าที่วางไว้อย่างมาก จากบริการ 1 day approve  ยกทีมสินเชื่อมาพิจารณาอนุมัติภายในงาน ซึ่งผู้ยื่นขอสินเชื่อบ้านสามารถทราบผลการยื่นขอเงินกู้ได้ภายในวันเดียว และยังมีโปรโมชั่นยกเว้นค่าประเมิน ทำให้มีผู้สนใจสมัครขอใช้บริการจำนวนมาก

นางสาวกาญจนา ผลวัฒนกิจเจริญ ผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่ชลบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารพอใจกับความสำเร็จที่ได้รับการเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยาอีกปีหนึ่ง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาสมัครใช้บริการทางการเงินการลงทุนภายในบูธจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนทะลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยยอดสินเชื่อบ้านยังคงได้รับความสนใจสมัครใช้บริการสูงเป็นอันดับหนึ่ง 2,000 ล้านบาท

เนื่องจากธนาคารมีข้อเสนอให้เลือกมากมาย ทั้งสินเชื่อบ้านหลังแรก สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อ My Home My Cash ที่มีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษปีนี้สินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน ทั้งจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ใน Supply Chain และธุรกิจการค้า เช่นเดียวกับสินเชื่อ My Car My Cash ที่มีผู้สมัครใช้บริการจำนวนมาก เพราะมอบสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือนนางณัฐพร จำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารบรรลุเป้าหมายการให้บริการทางการเงินตามที่วางไว้สำหรับกลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก โดยบริการที่ผู้เข้าชมงานสนใจสมัครใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สินเชื่อเคหะจนยอดเงินทะลุเป้าหมาย 1,000ล้านบาท เนื่องจากธนาคารนำเสนอแคมเปญพิเศษที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 2 ปีแรก นอกจากนี้ยังมียอดซื้อสลากออมสินและยอดเงินฝากเกินเป้าหมาย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเป็นผู้ที่ตั้งใจมาสมัครใช้บริการในงานมหกรรมการเงินอย่างแท้จริง

นายพัลลภ  สิทธิสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทฯนำเสนอในงานค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพี้นที่พัทยาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง  ทั้งกลุ่มพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ นอกจากนี้การทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อเชิญชวนให้มาร่วมงาน ทำให้บริษัทฯได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาก

นางสาวสุรีย์ บุญถนอม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า พอใจกับการเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยาเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพราะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้าใหม่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ โดยลูกค้าให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทฯ ทั้งประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและการลงทุน โดยเฉพาะแบบระยะสั้นชำระเบี้ยครั้งเดียวบีแอลเอพรีเมียร์เกนเอให้ผลตอบแทนถึง 3.25 %ต่อปี ที่นำเสนอในงานเท่านั้น ได้ยอดขายเกินเป้าหมาย

สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินภูมิภาคครั้งต่อไป จะมีขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม  2558 ที่หาดใหญ่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,620
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,385
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
723
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
704
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
675
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
539
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.