2.4K
27 กันยายน 2557
สสว.เปิดโผเข้าชิงสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6สสว.ประกาศรายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 6 รวม 36 ราย จากผู้สมัครกว่า 1,000 ราย เตรียมประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจริงในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
      
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากกิจกรรมการประกวด “รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ” หรือ SMEs National Awards เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน โดยได้จัดต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ประจำปี 2557
      
โดยมีกลุ่มธุรกิจ SMEs 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 19 กลุ่มธุรกิจย่อย คือ 1. ภาคการผลิต ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจหัตถกรรม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ธุรกิจเซรามิก 2. ภาคการค้า ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก 3. ภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร ธุรกิจงานสร้างสรรค์และ ออกแบบ ธุรกิจลอจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมบำรุง และ 4. วิสาหกิจที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
      
ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ยังคงอ้างอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ
      
ในปีนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs สมัคร 1,050 ราย ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 36 ราย โดยผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะได้ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร และสิทธิพิเศษตามที่ สสว. เช่น เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิพิเศษร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสิทธิได้รับการประชาสัมพันธ์จาก สสว. เป็นต้น
      
นอกจากนี้ สสว.ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดค่าเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันเพิ่มฯ การยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกของสถาบันเพิ่มฯ เป็นเวลาระยะ 1 ปี รวมถึงสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตลาดทุน เป็นต้น
      
ด้านนายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า SMEs ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 36 ราย โดยผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป จะได้รับรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 700-799 คะแนน จะได้รับรางวัล “SMEs ดีเด่น” และผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 600-699 คะแนน จะได้รับรางวัล “SMEs ดาวรุ่ง” โดยในแต่ละรางวัลจะไม่มีการจำกัดจำนวนของรางวัล
      
สำหรับงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ


 
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวการประกาศผล

สำหรับรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ได้แก่
 1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • บริษัท ซันไซน์อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด
  • บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
  • บริษัท โทฟุซัง จำกัด
  • บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด
  • บริษัท เวย์ตาน่า จำกัด
  • บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด
 2. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
  • บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด
 3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
  • บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟจำกัด
 4. ธุรกิจหัตถกรรม
  • ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
 5. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
 6. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
  • บริษัท กลอบอลซีล จำกัด
  • บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ธุรกิจพลาสติกและยาง
  • บริษัท ทีมพลาส เคมิคอล จำกัด
  • บริษัท ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด
 8. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
  • บริษัท เซเว่น ซีส์ อินโนเวชั่น จำกัด
  • บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด
  • บริษัท ชัยวัชระรับเบอร์ จำกัด
 9. ธุรกิจสิ่งพิมพ์
  • ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
 10. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
 11. ธุรกิจเซรามิก
  • ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
 12. ธุรกิจค้าปลีก
  • บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอสบีแก๊ส
  • บริษัท ไลท์ติ้ง แอคเชลโชรี่ จำกัด
 13. ธุรกิจซ่อมบำรุง
  • บริษัท เดอะคูล เซอร์วิส จำกัด
 14. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
  • ปานวิมานรีสอร์ท
  • น่านบูติกโฮเทล
  • บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
  • บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด
 15. ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ
  • บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด
  • บริษัท ลูนูลา จำกัด
 16. ธุรกิจลอจิสติกส์
  • บริษัท เอส.พี.เค เครน จำกัด
 17. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
  • บริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกส์ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัท ดร.อรวรรณ โฮลิสติกแอนตี้ เอจจิ้ง อินสติติว จำกัด
  • บริษัท บ้านประคบทองไทยสปา จำกัด
  • บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ทิวาริน จำกัด
  • บริษัท เคลอินดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 18. ธุรกิจก่อสร้าง
  • บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลบุรีรัมย์
 19. ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • บริษัท ที-เน็ต จำกัด
  • บริษัท วังดุม เมาท์เทน แคมป์ จำกัด
อ้างอิงจาก ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,259
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
893
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
888
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
758
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
715
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
671
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.