2.7K
9 เมษายน 2557
แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED  MATHS.CENTER  เฟ้นหาผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้วยมาตรฐานการสอนที่เป็นหนึ่งเดียว


สิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติคือ การพัฒนาคุณภาพของคน การพัฒนาคนได้ต้องเริ่มที่การศึกษา หากคนในชาติมีการศึกษาที่ดี ในแต่ละสาขาวิชา ย่อมนำความรู้นั้นๆ มาพัฒนาประเทศชาติได้ แต่ในปัจจุบันเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ โดยเฉพาะเคล็ดลับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสอนภายในโรงเรียนยังเป็นแบบเก่า เน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้ที่จบออกไปมีอัตราการสอบเข้าน้อย ดังนั้นผู้ที่เล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านการศึกษาของไทยได้เปิดสถาบันกวดวิชาขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน

อาจารย์ชวพัฒน์  อัจฉริยกุล (พี่บุ๋ม) ผู้อำนวยการสอนสถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED  MATHS.CENTER อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ได้ผันตัวเองมาป็นติวเตอร์ เนื่องจากต้องการเห็นเด็กไทยได้รับการเรียนการสอนที่ถูกต้อง โดยถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะตัวในการทำข้อสอบด้วยวิธีลัดจนกลายเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษา

“ในระบบการศึกษาปัจจุบัน นักเรียนจะพึ่งกวดวิชาเป็นหลัก เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจ เพราะว่าการสอนของครูในโรงเรียนยังขาดความน่าติดตาม ซึ่งแตกต่างจากติวเตอร์ที่มีการสอนที่เร้าใจกว่า ทำให้นักเรียนเกิดความอยากในการเรียนรู้ ที่สำคัญติวเตอร์ที่มาสอนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอยู่แล้ว

อย่างตัวผมเองที่เรียนจบมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเคยได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ซึ่งจะเทคนิคลัดเฉพาะตัวที่ใช้ในการทำข้อสอบมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสถาบันกวดวิชาจึงได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน”


จุดเด่นของ HIGH-SPEED MATHS.CENTER  จะเน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เน้นการสอนทุกจุด สอนทุกเรื่องอย่างละเอียดและสมบูรณ์ พร้อมทั้งการถ่ายทอด สูตรลัดในการทำข้อสอบ เมื่อนักเรียนเห็นโจทย์สามารถทำได้ทันที ที่สำคัญคือเทคนิคการสอนที่ชวนให้นักเรียนติดตาม และเข้าใจง่าย โดยนักเรียนจะได้รับการเรียนกานสอนแบบ On Demand  นักเรียนจะนั่งเรียนที่หน้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถอุดช่องโหว่ในเรื่องของการขาดสมาธิ หรือไม่พร้อมเรียนในช่วงเวลานั้น นักเรียนสามารถย้อนหลังได้ หรือหากนักเรียนมีคำถามหรือไม่เข้าใจเนื้อหาตรงส่วนไหน คอมพิวเตอร์มีระบบ capture หน้าจอพร้อมส่งคำถามเข้าอีเมล์ให้กับทางอาจารย์ ซึ่งนักเรียนจะได้คำตอบไม่เกิน 3 วัน

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่เรียนจบไปสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จ ทำให้สถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง จนได้รับการโหวตเป็นสถาบันกวดวิชาเบอร์ 5 ของประเทศ ทำให้มีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนมากขึ้นทุกปี ไม่เฉพาะนักเรียนที่เรียนในกรุงเทพฯเท่านั้น นักเรียนจากต่างจังหวัดยังเดินทางมาเรียนด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดได้เรียนกวดวิชาด้วยเทคนิคการสอนแบบเดียวกับกรุงเทพฯ จึงต้องการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาเรียน ถือเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

รูปแบบธุรกิจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
   
แบบที่ 1 ซื้อขาด  เป็นรูปแบบการซื้อเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการ โดยราคาแต่ละหลักสูตรอยู่ที่ 199,000 -559,000 บาท/ปี มีให้เลือกทุกสาขาวิชาอย่างครบถ้วนถึง 14 หลักสูตร พร้อมรับรายได้ 100% โดยไม่ต้องหักส่วนแบ่งรายได้

แบบที่ 2 ร่วมลงทุน  โดยชำระค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท/สัญญา 5ปี รับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร (14 หลักสูตร) รวมมูลค่า 5,012,000 บาท รับชั่วโมงการสอนกว่า 3,200 ชั่วโมง และหลักสูตรที่มีในอนาคตอีกมากมาย โดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม สำหรับสัดส่วนรายได้แบ่งรายได้ในปีที่ 1 ชำระส่วนแบ่งให้กับผู้ให้สิทธิ์ 5 % ของรายได้ ปีที่ 2-5 ชำระส่วนแบ่งกับผู้ให้สิทธิ์ประมาณ 19 % ของรายได้ และข่าวดีทางสถาบันมีโปรโมชั่นสำหรับค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท/สัญญา 5 ปี เฉพาะ 5 สาขาแรกเท่านั้น


 
สถาบันกวดวิชา ถือเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และรายได้ต่อต่อครัวเรือนรวมถึงทัศนคติสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกว่าการมอบความรู้ให้กับลูกหลานถือเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งหากเทียบการเติบโตแล้วในอดีตจะเติบโตเฉพาะในกรุงเทพฯ แต่ในต่างจังหวัดยังคงมีความต้องการสูง เนื่องจากคนต่างจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ขาดแคลนสถาบันกวดวิชาในพื้นที่ สังเกตได้จากจำนวนของนักเรียนที่เดินทางเข้ามาติวในช่วงปิดเทอม และก่อนสอบเข้า ทำให้ภาพรวมการเติบโตของสถาบันกวดวิชายังคงมีสูง ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงก็ตาม

“ธุรกิจการศึกษาถือเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนน้อยแต่ได้กำไรสูง ยกตัวอย่างเช่น ค่าเรียนคอร์ส (3 เดือน) อยู่ที่ 15,000 หักเข้าบริษัท 5 % จะมีรายได้อยู่ที่ 14,250 บาท หากในแต่ละคอร์ส มนักเรียนมาเข้าเรียนประมาณ 30 คน จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท ซึ่งต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท หากอยู่ในทำเลที่ดีนักเรียนเข้าเรียน 50 คนขึ้นไป สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาครึ่งปี”

ดังนั้นโอกาสประสบความสำเร็จของการขยายแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชายังคงมีอนาคตที่สดใส แต่สถาบันกวดวิชาที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาพร้อมชื่อเสียงและผลลัพธ์อย่างปริมาณการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ง HIGH-SPEED MATHS.CENTER  มีชื่อเสียงมานานกว่า 20 ปี รวมถึงการทำตลาดที่เน้นทำโรดโชว์ในโรงเรียนเป็นหลัก โดยการจัดคอร์สติวฟรีในช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นการทำตลาดที่มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้แฟรนไชส์ซีจำเป็นต้องมีคอนเนคชั่นกับทางโรงเรียน พื่อให้สามารถจัดโรดโชว์ได้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อฯ การศึกษา รวมถึงผ่านสื่อออนไลน์ด้วย ดังนั้นการลงทุนกับทางสถาบันฯ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง


อาจารย์ชวพัฒน์ ยังบอกอีกว่าธุรกิจการศึกษาไม่ได้ทำเพื่อเงินอย่างเดียว แต่เป็นการ CSR ไปด้วย เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ลงทุน มันเป็นธุรกิจสีขาวอย่างแท้จริง ไม่เหมือนกับการขายสินค้าเพื่อคนๆ เดียว แต่ธุรกิจนี้เป็นการทำเพื่ออนาคตของเด็กไปด้วย ซึ่งได้มากกว่าเงินนั้นคือการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจนี้ต้องมีจิตใจที่ดีในระดับหนึ่ง ต้องมีทัศนคติในแง่บวกและมีใจที่อยากให้ ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองจะสามารถรับรู้ได้ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

“จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่นั่งสอนการบ้านให้เพื่อน แล้วรู้สึกสนุกกับการสอน ทำให้เราได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ ได้มากขึ้น พอเห็นเพื่อนหรือลูกศิษย์ทำโจทย์ได้ ก็รู้สึกมีความสุข จึงกลายเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะเด็กไทยให้ได้เรียนรู้อย่างถูกทาง และให้มองใหม่ว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหากรู้จักเทคนิคลัดที่ดี ดังนั้นในการเปิดสถาบันกวดวิชาขึ้น เพื่อต้องการให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และใช้ความรู้เหล่านั้นเดินตามความฝันของตนเอง”

HIGH-SPEED  MATHS.CENTER  นับเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้พร้อมขับเคลื่อนประเทศชาติไปในทิศทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของชาติทัดเทียมนานาประเทศอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับเยาวชน ซึ่งต้องอาศัยผู้ใหญ่ในวันนี้ในการชี้นำ

ข้อมูลธุรกิจ
  • ชื่อธุรกิจ : HIGH-SPEED MATHS.CENTER
  • รูปแบบธุรกิจ : แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา
  • เจ้าของธุรกิจ : อาจารย์ชวพัฒน์  อัจฉริยกุล
  • ที่อยู่  : เลขที่ 2965-67 ระหว่างซอย 101/2-3 เขตบางกะปิ คลองจั่น กทม. 10240
  • เบอร์โทร  : 02-7310147, 089-119-5013
  • Facebook : highspeedmaths
  • อีเมล์ : highspeedmaths@gmail.com
  • Website  :  www. highspeedmaths.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,674
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,455
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
753
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
742
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
705
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
569
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.