2.5K
21 มกราคม 2557
เทคนิคการเฟ้นหาและถอดรหัส Best Practices (Searching and Re Coaching Best Practices) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเฟ้นหาและถอดรหัส Best Practices (Searching and Re Coaching Best Practices)
 
วิทยากร: คุณสุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
ทำไมจึงต้องเฟ้นหาและถอดรหัส Best Practices องค์กร

องค์กรส่วนใหญ่ผ่านวิกฤติการณ์ มีพัฒนาการที่ลองผิดลองถูกมาท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหลายยุคหลายสมัย จนปัจจุบันที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ คนในองค์กรมักจะหลงลืมไปแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้องค์กรก้าวผ่านและเติบโตมาได้ สิ่งที่เปลี่ยนผ่านไปพร้อมกับกาลเวลาก็คือคนในองค์กรและองค์ความรู้ที่อยู่กับพวกเขา การจัดการความรู้หรือ KM ที่เกิดขึ้น จะไม่สามารถรักษาองค์ความรู้ดังกล่าวขององค์กรได้เลย ถ้าคนในองค์กรยังไม่รู้จักวิธีการวิเคราะห์เพื่อเฟ้นหา Best Practices ของตนเองและมีวิธีการที่จะถอดรหัส Best Practices นั้นเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาองค์กร ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือผู้บริหารองค์กรมักจะลืมไปว่า Best Practices นั้นคือทรัพย์สินที่องค์กรได้ลงทุนไปแล้วอย่างมหาศาลทั้งคนและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรและหลายครั้งก็ต้องกลับมาลงทุนซ้ำแล้วซ้ำอีก แทนที่จะต่อยอดจากประสบการณ์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ขององค์กร นั่นคือคำตอบที่ว่า ทำไมจึงต้องเฟ้นหาและถอดรหัส Best Practices

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อค้นหา Best Practices ในองค์กร
 • เพื่อให้สามารถถอดองค์ความรู้ที่สำคัญจาก Best Practices ที่ได้ค้นพบ
 • เพื่อให้สามารถนำ Best Practices ที่ได้ค้นพบ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
 • เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการสร้าง Best Practices ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เหมาะสำหรับ
 • ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือทีมงาน คณะทำงาน KM
 • หน่วยงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และผู้สนใจ
รุ่น 1 วันที่ 10-11 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
รุ่น 2 วันที่ 10-11 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิทซอย 6

หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความหมายของ Best Practices
 • ลักษณะสำคัญของ Best Practices
 • วิธีการเฟ้นหา Best Practices
วันที่สอง 09.00-16.00 น.
 • การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์บทเรียนที่ได้รับ
 • แนวทางในการเขียน Best Practices
 • วิธีการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • โครงสร้างของการเขียน Best Practices
 • วิธีการเขียนเพื่อนำเสนอ Best Practices
ค่าธรรมเนียมในการอบรม (ราคายังไม่รวม VAT 7%)
Member 5,000 บาท
Non-Memb 5,500 บาท
 
เงื่อนไขการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าธรรมเนียม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
email: training@ftpi.or.th หรือ www.ftpi.or.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
818
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
815
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
681
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
674
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
659
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
655
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.