2.9K
13 พฤษภาคม 2556
Thaifex – 2013 เปิดประตูสู่การผลักดันครัวไทยเป็นครัวโลก


 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ขณะที่ค่าเงินของประเทศคู่แข่งทั้งมาเลเซีย เวียดนามและจีนกลับอ่อนค่าลง ยิ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการกระตุ้นการส่งออกของไทย โดยมุ่งเน้นการดึงศักยภาพด้านการเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยให้สูงขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดผ่านกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การสร้างตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาหารไทยที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ การสร้างช่องทางจำหน่ายอาหารไทยระดับพรีเมี่ยม การเปิดตลาดสินค้าใหม่หรือเจาะตลาดเฉพาะด้าน เช่น อาหารฮาลาลและอาหารออร์แกนิค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 
“ปัจจุบันอาหารไทยยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยแต่ละปีเรามีรายได้จากการส่งออกสินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 56 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารรวม 4,408 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 55

โดยกลุ่มสินค้าผัก-ผลไม้สด แช่แข็งและแปรรูปมีอัตราการขยายตัวสูงสุดร้อยละ 6.8 รองลงมาเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) ที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐฯ นโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนของรัฐบาลญี่ปุ่น อีกทั้งภาพรวมเศรษฐกิจของจีนและเอเชียที่ยังขยายตัว ล้วนส่งผลดีต่อภาคการส่งออกอาหารของไทยในอีกสามไตรมาสให้มีโอกาสขยายตัวมากขึ้น” นายบุญทรง กล่าว
 
 
 
การดำเนินงานผลักดันครัวไทยให้เป็นครัวโลกนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาการส่งออกสินค้าอาหารไทยในหลายแนวทาง

โดย นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้กรมฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการ ผ่านโครงการเจาะตลาดอาหารสุขภาพเพื่อการส่งออก การแสวงหาลู่ทางการค้าและการส่งออกอาหารแช่แข็งไปยังตลาดยุโรปและอาเซียน การนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดงานแสดงสินค้าอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาตลาดใหม่และเสนอขายสินค้ากับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการมอบเครื่องหมายไทยซีเล็คท์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ทั้งในด้านรสชาติและรูปลักษณ์ที่มีความเป็นไทย รวมถึงการใช้วัตถุดิบของไทยด้วย
 
และอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับหอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี จัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติ THAIFEX – World of food ASIA 2013  ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม   อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านการผลิตสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องสู่เวทีการค้าระดับสากล จัดเป็นกิจกรรมเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่และตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกระตุ้นการส่งออกอาหารไทยให้ขยายตัวตามเป้าหมายและผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกให้ประสบความสำเร็จ
 
“สำหรับจุดเด่นของงาน THAIFEX – 2013 ยังคงเน้นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารระดับนานาชาติที่มีสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงอย่างครบวงจร กว่า 3,100 คูหา จากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่า 1,100 บริษัท จึงเป็นการเชื่อมโยงตลาดให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาสร้างโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก” นางศรีรัตน์ กล่าว
 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการอาหารฮาลาลและอาหารออร์แกนิค นิทรรศการ Eco and Innovative : Treat the World With Sustainability นิทรรศการตราสัญลักษณ์ Fairtrade กิจกรรมส่งเสริมอาหารไทย แฟรนไชส์ และร้านอาหารไทย โซนWorld of seafood  การประกวด Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 การประกวดเมล็ดกาแฟไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งการจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อ Import Control on Food of Plant และหัวข้อ World of Food Safety เป็นต้น
 
นับว่างาน THAIFEX – World of food ASIA 2013 เป็นโอกาสทางธุรกิจในเวทีการค้าระดับสากลที่ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารไม่ควรพลาด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเจรจาธุรกิจได้ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00-18.00 น. และจำหน่ายปลีกในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  
www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com หรือโทรสายตรง 1169
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,675
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,455
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
753
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
744
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
705
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
569
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.