389
9 สิงหาคม 2565
กรมพัฒน์ฯ เสริมความรู้ธุรกิจนำเที่ยว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว
 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว แก่ธุรกิจนำเที่ยว เพื่อผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า หลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น การเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญลำดับแรก และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล กรมฯ จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับ ทัวร์เถื่อน ทัวร์ศูนย์เหรียญ และการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนคนต่างชาติ ด้วยการป้องปรามและแนะนำเพื่อให้ธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดเป็นการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
 
โดยในวันนี้ (4 สิงหาคม 2565) กรมฯ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ” เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เพื่อลดการกระทำผิด และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว และกรมสรรพากร มาร่วมบรรยายให้ความรู้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
 
การมีธรรมาภิบาลที่ดีเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ ดังนั้น หากผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับธุรกิจ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจรอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนตรวจสอบธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 4419, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570, และ www.dbd.go.th


ที่มา : MGRonline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”..
1,254
#แฟรนไชส์ โกลเบิล อาร์..
515
เตรียมพบกับงาน Thailan..
502
ออฟฟิศเมท พลัส เดินหน้..
500
EFL Learning Centre เป..
499
เปิดแล้ววันนี้! ออฟฟิศ..
496
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.