1.2K
1 มิถุนายน 2564
กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจแฟรนไชส์...สมัครเข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021


 
วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดแถลงข่าวออนไลน์ การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564  (Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021) ผ่าน Facebook ของ DBD และ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เวลา 12.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าว
 
อธิบดีกรมธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดกว่า 2.8 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20.2 % ต่อปี โดยมีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ประมาณ 15,000 – 20,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มอาหารกว่า 50% ที่เหลือเป็นแฟรนไชส์เครื่องดื่ม ค้าปลีก สปา การศึกษา ฯลฯ 


 
โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการสร้างธุรกิจใหม่เข้าสู่แฟรนไชส์ (B2BX เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2544-2563 ซึ่งมีการอบรมมาผู้ประกอบการแล้ว 23 รุ่น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมจำนวน 1,047 ราย ขณะที่โครงการแฟรนไชส์สแตนดาร์ด (Franchise Standard) มีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ผ่านการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ 450 ราย 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้เตรียมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ในภูมิภาค รวม 15 ครั้ง (15 จังหวัด) (ประมาณเดือนละ 2 จังหวัด) เป้าหมาย 100 ธุรกิจ และประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น 
และกิจกรรมที่ 2 จัดงาน DBD Franchise & SME Expo 2021 ส่วนกลาง 1 ครั้งเป้าหมาย 400 ธุรกิจ และประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น
 
สำหรับการจัดงาน Thailand Franchise Award 2021 ถือเป็นการอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 2 พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564


 
แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไาน Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021 เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยในปี 2564 เป็นปีที่ 2 ของการประกวด ได้กำหนดรางวัลออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ประกอบด้วย
 
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 
ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 
ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 
ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม


สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณา และตัดสินเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล Thailand Franchise Award 2021 ต่อไป
 
การปรับตัวเข้าหาวิกฤต และมองหาช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โทร. 0 2547 5953 อีเมล์ : franchisedbd@gmail.com
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
904
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
679
เปิดร้าน Chester พร้อม..
615
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
564
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
546
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.