796
1 มิถุนายน 2564
กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจแฟรนไชส์...สมัครเข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021


 
วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดแถลงข่าวออนไลน์ การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564  (Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021) ผ่าน Facebook ของ DBD และ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เวลา 12.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าว
 
อธิบดีกรมธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดกว่า 2.8 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20.2 % ต่อปี โดยมีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ประมาณ 15,000 – 20,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มอาหารกว่า 50% ที่เหลือเป็นแฟรนไชส์เครื่องดื่ม ค้าปลีก สปา การศึกษา ฯลฯ 


 
โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการสร้างธุรกิจใหม่เข้าสู่แฟรนไชส์ (B2BX เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2544-2563 ซึ่งมีการอบรมมาผู้ประกอบการแล้ว 23 รุ่น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมจำนวน 1,047 ราย ขณะที่โครงการแฟรนไชส์สแตนดาร์ด (Franchise Standard) มีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ผ่านการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ 450 ราย 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้เตรียมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ในภูมิภาค รวม 15 ครั้ง (15 จังหวัด) (ประมาณเดือนละ 2 จังหวัด) เป้าหมาย 100 ธุรกิจ และประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น 
และกิจกรรมที่ 2 จัดงาน DBD Franchise & SME Expo 2021 ส่วนกลาง 1 ครั้งเป้าหมาย 400 ธุรกิจ และประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น
 
สำหรับการจัดงาน Thailand Franchise Award 2021 ถือเป็นการอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 2 พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564


 
แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไาน Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021 เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยในปี 2564 เป็นปีที่ 2 ของการประกวด ได้กำหนดรางวัลออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ประกอบด้วย
 
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 
ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 
ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 
ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม


สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณา และตัดสินเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล Thailand Franchise Award 2021 ต่อไป
 
การปรับตัวเข้าหาวิกฤต และมองหาช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โทร. 0 2547 5953 อีเมล์ : franchisedbd@gmail.com
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
แรงไม่หยุด! #แฟรนไชส์ก..
911
#แฟรนไชส์ ก๋วยเตี๋ยวเร..
565
#แฟรนไชส์ เลอมง ราเมง ..
540
แฟรนไชส์กลับตานี (โรตี..
520
ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงา..
516
สนใจเปิดศูนย์คุมอง เข้..
513
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.