1.6K
5 มีนาคม 2564
พาณิชย์ “ฉีดวัคซีนเสริมทักษะ” ยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ปี 64


 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Franchise Standard) นำพาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตระดับสากล ดันมูลค่าเศรษฐกิจไทยก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ซึ่งแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ฯ กว่า 351 กิจการ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วกว่า 631.8 ล้านบาท


 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Franchise Standard) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ 
 
หลังจากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้การดำเนินธุรกิจมีความผ่อนคลายมากขึ้นและเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยแฟรนไชส์จะเป็นโมเดล ที่ช่วยขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องเติบโตไปควบคู่กับมาตรฐานการบริหารจัดการจึงจะทำให้ธุรกิจขยายไปได้อย่างไม่รู้จบ


 
“ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพ โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard) หลักสูตรเข้มข้น 6 วัน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-เมษายน 2564 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาภายใต้ 5 ขั้นตอน คือ
  1. สร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน
  2. ให้คำแนะนำโดยทีมที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์พื้นที่ ณ สถานประกอบธุรกิจ
  3. เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจ
  4. ศึกษาดูงาน ณ ธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ (Best Practice) 
  5. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจให้นักลงทุนและผู้บริโภคได้รู้จัก (Business Showcase)

 
นอกจากนี้ กิจกรรมฯ ภายในงานยังมีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ทางรอดธุรกิจแฟรนไชส์ในยุค Covid-19” โดยมีคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด (ผู้นำเสวนา), คุณบุญประเสริฐ พูพันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์, คุณภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป The Pizza Company บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณสกลรัชต์ สีห์สินปิตากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้านใส่นม จำกัด และ ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านรักภาษา จำกัด  


 
ต่อด้วยกิจกรรม “การสร้างองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จากบริษัท ควอลิตี้โฟกัส จำกัด มาถ่ายทอดความรู้ รวมถึงข้อดีของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะช่วยปูทางให้ธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็นภาพกิจกรรมฯ แบบองค์รวมอีกด้วย”

 
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเครื่องหมาย Franchise Standard สำหรับนำไปใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการันตีคุณภาพธุรกิจ เปิดประสบการณ์ในการเข้าไปศึกษาดูงานจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากพันธมิตรของกรมฯ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้แก่ผู้สนใจนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพ ผ่านเว็บไซต์กรมฯ อีกด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่คู่ค้าหรือนักลงทุน
 
“ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้-13 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953 สายด่วน 1570 อีเมล์ franchisedbd@gmail.com”
 
นายวีรศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยกว่า 600 แบรนด์ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ รวมทั้งสิ้น 351 กิจการ 


 
หากพิจารณารายได้ขั้นต่ำของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาฯ สามารถสร้างรายได้อยู่ที่ 1.8 ล้านบาท/ปี จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 631.8 ล้านบาท และถ้าธุรกิจสามารถขยายแฟรนไชส์ได้เพิ่มแม้เพียงแค่ 1 สาขา ก็จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เป็น 1,263.6 ล้านบาท ดังนั้น แฟรนไชส์จึงเป็นธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและนำมาเป็นพระเอกในการดึงเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้ง

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564” สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด)
 
ข้อมูลการติดต่อสอบถาม

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จำกัด
โทรศัพท์ 0 2966 5459, 0 2966 6256
email : franchiseqf@hotmail.com

คุณคัมภีร์ ศรีนรา โทร. 08 1172 0110
คุณอัจฉราวรรณ สุทธิภักต โทร. 08 9785 6614

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่... www.franchisedbd.com
หรือ https://bit.ly/3bOA9HW
 


สแกน QR Code เพื่อโหลดใบสมัคร
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,064
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
710
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
557
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
545
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.