471
21 ธันวาคม 2563
‘ถอดรหัส’ วิถี HR 2020 ต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน
 
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) ติดอาวุธให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยทักษะ HR ที่ต้องปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในยุคเน็กซ์นอร์มัล (Next Normal)
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในโลกใบใหม่ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้ว การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ของแต่ละองค์กรจะไม่สามารถยึดการทำงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและเข้าถึงพนักงานในหลากหลายมิติ บทบาทของ HR จะไม่เป็นเพียงฝ่ายสนับสนุน แต่ต้องเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการคนกับกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมรับมือกับอนาคต
 
นักบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์แนวทางของธุรกิจของตนเอง ว่าองค์กรของตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจไปในทางใดบ้าง รวมถึงการยกระดับตัวเอง ทำงานด้านกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพพร้อมทำงานในอนาคต
 
 
โลกยุค new normal งานทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะจะต้องพัฒนาให้บุคลากรเดิมที่มีอยู่ และสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับทักษะ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่รู้รอบด้าน พร้อมเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อคิดตัดสินใจ และทำงานเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ต้นทุนที่ถูกกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทน รวมถึงพิจารณาโครงสร้างและเครื่องมือต่างๆ พร้อมปรับใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของพนักงาน

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาช่วยจัดค่านิยม วัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ขององค์กรใหม่ สะท้อนความเป็นจริงขององค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเน็กซ์นอร์มัล (Next Normal) ที่จะสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงต่อไปในอนาคต และด้วยความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการบริหาร “คน” ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ผ่านกระบวนการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
 
“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ จัดทำแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีมาตรฐานการทำงานของ HR ในยุค Disruption นี้

นอกเหนือจากการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้ว การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้คนในองค์กรมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ HR จะต้องเตรียมพร้อม ดังนั้น HR ในปัจจุบันจึงต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสใหม่ๆ ของโลก” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02-547-5955 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,187
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
909
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
716
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
704
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
644
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
606
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.