550
1
17 กันยายน 2563
กรมพัฒน์ฯ ปลื้ม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรุ่นใหม่ผ่านมาตรฐาน เตรียมก้าวสู่ยุค New Normal
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแสดงความยินดีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่ผ่านการยกระดับมาตรฐาน พร้อมเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ซึ่งร้านค้าส่งค้าปลีกไทยถูกยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ เผยผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนำประเทศฝ่าวิกฤตได้
 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ในวันนี้ (15 กันยายน 2563) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัด “พิธีมอบวุฒิบัตรธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ประจำปี 2563” ณ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของกรมฯ
 
ทั้งนี้ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการในปี 2563 มีทั้งหมด 26 ราย โดยอยู่ในภาคเหนือ 11 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ราย ภาคกลาง 4 ราย และภาคใต้ 1 ราย โดยทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้น และในระหว่างโครงการได้มีกิจกรรมบ่มเพาะองค์ความรู้และศึกษาดูงานในสถานประกอบการค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ รวมถึงมีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ แบบเจาะลึกรายธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะร่วมกับที่ปรึกษาในการวินิจฉัยปัญหาและเลือกสิ่งที่ต้องการพัฒนาเชิงลึก จากนั้นจะมีการกำหนดเป้าหมายและวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถทำได้จริง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่นำไปปรับใช้ได้ในบริบทของตนเองและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
นอกจากการมอบวุฒิบัตรแล้ว กรมฯ ยังได้มอบรางวัลธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยม (Excellence) สำหรับกิจการที่มีคะแนนในการพัฒนาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 8 หมวด ซึ่งกรมฯ จะผลักดันธุรกิจกลุ่มนี้ให้เป็น Best Practices ต่อไป สำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศและรางวัลธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีการพัฒนาดีเด่น (High Potential) จะเป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างโดดเด่นภายหลังจากได้รับการวิเคราะห์จากที่ปรึกษา อย่างไรก็ดี ทุกธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในโครงการนี้จะสามารถเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร้านค้าโชวห่วยเครือข่ายในพื้นที่ได้
 
สำหรับการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฯ นั้น ไม่ได้เพียงแต่พัฒนาให้ธุรกิจมีความสามารถทางการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ประกอบกับสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ร้านค้าเหล่านี้ยังสามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เพราะร้านค้าโชวห่วยเป็นส่วนที่สำคัญของระบบนิเวศอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก เป็นร้านค้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนทั่วไปในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพจะทำให้ร้านค้าโชวห่วยมีต้นทุนต่ำลง และมีกำไรสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ร้านค้าโชวห่วยสามารถช่วยเหลือสังคมผ่านการลดราคาได้มากขึ้น
 
ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานแล้วจำนวน 212 ราย ประกอบไปด้วย 1,225 ร้านค้า และมีร้านค้าโชวห่วยกว่า 400,000 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจึงมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังยุค Covid-19 ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างที่เรียกว่า “พลิกฝ่ามือ” โดยผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ต้องการสินค้าราคาถูกและให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยมากขึ้น ทำให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รวมถึงร้านค้าโชวห่วยจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลกและแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้
 
“นอกจากนี้ เมื่อมองภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะภาคค้าส่งค้าปลีกและโชวห่วยมีบทบาทขึ้นมากหลังภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของกรมฯ ที่ต้องเร่งพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้ให้ปรับตัวและอยู่คู่กับสังคมต่อไปให้ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจฐานรากและระบบ Ecosystem ของอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกสามารถขับเคลื่อนไปได้ และพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ต่อไป” รองอธิบดีฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,184
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
905
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
707
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
691
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
641
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
603
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.