523
23 กรกฎาคม 2563
สกสว. พร้อมหนุน ก.พาณิชย์ดันผู้ประกอบการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
 
 
เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รอง ผอ.ภารกิจการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินทางไปบรรยาย ในหัวข้อ “กลไกการผลักดันนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ในงานการฝึกอบรมหลักสูตร “นักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 5 : พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลถึงแนวนโยบายการทำงาน สกสว. ที่จะหนุนเสริมการทำงานของพาณิชย์และผู้ประกอบการในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
 
โดยได้กล่าวว่า ปัจจุบัน สกสว. มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนสำหรับการวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัยและการติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่รับงบประมาณทำวิจัยของประเทศ อย่างไรก็ตาม สกสว.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด้วย เนื่องจากการวิจัย เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีกลไกที่หนุนเสริมทำให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยสูงสุด การใช้ประโยชน์งานวิจัยเป็นได้หลายมิติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ พาณิชย์และชุมชนพื้นที่
 
ในส่วนของกลไกที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้น ได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการหลายภาคส่วนพบว่ามีความต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยในการค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้เพื่อนำมาต่อยอดทำธุรกิจต่อ สกสว.ได้เล็งเห็นว่างานวิจัยที่คุณภาพที่พร้อมใช้ หากมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ จะทำให้สินค้าและนวัตกรรมต่างๆมีการเพิ่มมูลค่าได้ดี จึงได้ยกระดับแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยภายใต้ชื่อ Tech2BiZ (https://www.tech2biz.net/

 
ซึ่งเดิมได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะจับคู่ (Matching) การเชื่อมต่องานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย โดย สกสว.ได้พัฒนาต่อและขยายขอบเขตเป็นแหล่งรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ของหน่วยงานวิจัยต่างๆที่รับงบประมาณจากกองทุน ววน. ที่พร้อมให้ฝั่งผู้ใช้ประโยชน์อย่างกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการเข้ามาช้อปงานวิจัยไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งหากมีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ตดังกล่าวมากขึ้นจะช่วยลดช่องว่างของผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของตน
 
ในส่วนของนักวิจัยเองก็มีโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดงานของตนไปสู่การขายจริง “จากหิ้งสู่ห้าง” ซึ่งถือเป็นการทำงานวิจัยครบวงจรทั้งในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สกสว.หวังว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัดในการให้คำปรึกษาแหล่งนวัตกรรมพร้อมใช้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดและเกิดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการและภาพรวมของ GDP ของประเทศต่อไป
 
อ้างอิงจาก : RYT9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,227
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
947
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
736
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
732
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
670
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
625
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.