1.1K
การจัดการที่ดี ต้องทำเหมือนการทำฝนหลวง
การจัดการที่ดี ต้องทำเหมือนการทำฝนหลวง
ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 130.00 บาท
ซื้อสินค้า
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด   : 146 x 211 x 13 มม.
น้ำหนัก   : 250 กรัม
วันที่ผลิต   : 7 พฤศจิกายน 2562

สำนักพิมพ์    ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

รายละเอียด

"หนังสือที่เหมาะแก่การให้เป็นของขวัญ"
พิเศษ!!! เมื่อซื้อครบ 10 เล่ม ราคา 1,000 บาท จัดส่งฟรี!!!


หนังสือน่าอ่านโดยข่าวโทรทัศน์ช่องเจ็ด กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทุกองค์กรทุกหน้าที่ จัดการแบบนี้ประเทศเจริญแน่

การจัดการนั้นไม่ใช่ฝนฟ้าธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นและตกลงมาเอง แต่การบริหารจัดการนั้น จะต้องไม่รอฟ้ารอฝน แต่ต้องเข้าไปเพื่อเอาชนะธรรมชาติ ฝนหลวงหรือฝนพระราชทานนี้ ยังประโยชน์สุขให้แก่คนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด ชนชั้นใด ล้วนแล้วแต่ได้รับประโยชน์อย่างถ้วนทั่ว แต่กว่าจะทำสำเร็จ ย่อมต้องอาศัยทั้งความรู้ ความพยายาม ความช่างสังเกต รู้จักเลือกจังหวะเวลา ฯลฯ การทำฝนหลวง จึงเป็นตัวอย่างของการจัดการ ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
 
หนังสือ "การจัดการที่ดีต้องทำเหมือนการทำฝนหลวง" เล่มนี้ ได้กลั่นกรองจากความตั้งใจอันแน่วแน่ ของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารธุรกิจ ที่อยากเห็นการปฏิวัติ...วิธีการคิด วิธีการทำงาน โดยศึกษาวิธีการจากต้นแบบการจัดการที่ดีที่สุด นั่นคือ "โครงการฝนหลวง" เพื่อให้ทั้งภาคเอกชน ราชการ และรัฐบาล ปรับปรุงการจัดการ ให้ประเทศไทยพัฒนาตามอันอารยประเทศ
 • หลักข้อคิดที่ 1 การจัดการที่ดี ต้องมีพื้นฐานความคิดอยากช่วยคนอื่น
 • หลักข้อคิดที่ 2 การจัดการที่ดี ต้องทั่วถึงและเสมอภาค
 • หลักข้อคิดที่ 3 การจัดการที่ดี ต้องใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์
 • หลักข้อคิดที่ 4 การจัดการที่ดี ต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วย
 • หลักข้อคิดที่ 5 การจัดการที่ดี ต้องมีข้อมูลที่ดีพอและศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนทำงาน
 • หลักข้อคิดที่ 6 การจัดการที่ดี ต้องวางแผนรอบคอบ
 • หลักข้อคิดที่ 7 การจัดการที่ดี มีโอกาสต้องทำทันที
 • หลักข้อคิดที่ 8 การจัดการที่ดี ผิดพลาดต้องรีบแก้ไข
 • หลักข้อคิดที่ 9 การจัดการที่ดี ต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • หลักข้อคิดที่ 10 การจัดการที่ดี หลักการต้องไม่โอนเอน
 • ฯลฯ
ผู้เขียน : วิชัย กอสงวนมิตร
จำนวนหน้า : 188 หน้า
 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
(ฝ่ายร้านหนังสือออนไลน์)

หนังสืออื่นๆในหมวดนี้