บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ยอดนิยม
2.7K
3 นาที
8 กรกฎาคม 2567
โกลเด้นเบรน (Golden Brain) คว้ารางวัล “MOST POPULAR EDUCATION FRANCHISE IN THAILAND 2024” ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษามาแรงอันดับ 1 จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
 

เทรนด์ของการศึกษายุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริง เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และต้องพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตั้งแต่อายุน้อยๆ จะเป็นการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 
 
ในปัจจุบันแฟรนไชส์การศึกษายังเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่มีข้อดีคือระบบบริหารจัดการพร้อม มีหลักสูตรที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมงานที่ดูแลนักลงทุนเป็นอย่างดี เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 
ทั้งนี้ โกลเด้นเบรน (Golden Brain) ที่ก่อตั้งมานานกว่า 21 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่มาแรงในยุคนี้มาก ด้วยจุดเด่นคือ หลักสูตร A.M.A.R.C. Teaching Method ที่ช่วยให้ผู้เรียนอายุระหว่าง 4-9 ปี ได้รับการส่งเสริมทักษะ EF และกระตุ้นการทำงานของสมองแบบองค์รวม ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ไปตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อยอดในการเรียนรู้ทุกแขนงวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
และจากความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาดังกล่าว ล่าสุด โกลเด้นเบรน (Golden Brain) ได้รับรางวัล “MOST POPULAR EDUCATION FRANCHISE IN THAILAND 2024” ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษามาแรงอันดับ 1 จากการจัดอันดับและคัดเลือกโดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ โดยใช้เกณฑ์ในการที่มีคนสนใจสอบถามข้อมูลเพื่อต้องการลงทุนในธุรกิจเป็นจำนวนมาก
 
รางวัลฯ อันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่การันตีความเป็นมาตรฐานและสุดยอดแฟรนไชส์ที่น่าลงทุน ซึ่งทางแฟรนไชส์มีทีมงานมืออาชีพที่จะคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้สนใจลงทุนในทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
หลักสูตร A.M.A.R.C. Teaching Method คืออะไร? ดียังไง?
 

หลักสูตรจินตคณิต A.M.A.R.C. Teaching Method มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการรับรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมองที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต พร้อมเสริมสร้างทักษะต่างๆ เช่น การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นสมอง (Cognitive) และสร้างจุดเชื่อมโยงของสมอง (Synapse) ให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละช่วงวัย พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ EF (Executive Function) ทักษะที่ต้องมีสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จในอนาคต
 
 
A หมายถึง Abacus (ลูกคิด) ผู้เรียนจะเริ่มจากลูกคิดในหลักสูตรระดับต้น ทำความรู้จักกับลูกคิด ทำความเข้าใจผ่านบทเรียนต่างๆ ด้วย Magic Word ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ในการแก้ปัญหาตามลำดับขั้น และเป็นวิธีในการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่จนเกิดความชำนาญ และยังได้รับการท้าทายด้วยจำนวนหลักและแถวที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสมาธิการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
 
M.A.หมายถึง Mental Arithmetic (คิดเลขในใจ) ผู้เรียนจะเริ่มเรียนทักษะการคิดเลขในใจในหลักสูตรระดับต้น สร้างความชำนาญสู่หลักสูตรระดับกลาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดเลขเร็ว ทำความรู้จักกับการจินตภาพ (จินตนาการภาพลูกคิด) เพื่อฝึกฝนการเชื่อมโยงข้อมูลของสมองทั้งสองซีก
 
 
R.C. หมายถึง Rapid Calculation (คิดเลขเร็ว) การฝึกฝนเรียนรู้ในสิ่งที่ชำนาญ จะพัฒนาสู่ความเคยชิน หลังจากการฝึกฝนทักษะการคิดเลขในใจ เป็นผลให้เกิดการพัฒนาไปสู่การคิดเลขเร็วซึ่งเป็นทักษะการ จินตภาพขั้นสูง ทั้งการเพิ่มลดทศนิยม การคูณ และการหาร ให้ผู้เรียนลงมือทำด้วยความเคยชินของสมองที่ถูกพัฒนาขีดความสามารถมาเพียงพอ พร้อมต่อการเรียนรู้เติบโตในอนาคต ทั้งวิชาการที่ดีเยี่ยมและทักษะชีวิตที่มั่นคง
 
อยากมีธุรกิจการศึกษา! ควรเลือกแบบไหนดีที่สุด?
 

ภาพรวมธุรกิจการศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เคล็ดลับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดยุคนี้ ควรเลือกแฟรนไชส์ที่ไม่ใช่ดีแค่หลักสูตรการสอน จำเป็นต้องมีแนวทางที่ดีเพื่อสนับสนุนให้หลักสูตรเกิดผลลัพท์ที่ดีที่สุด ณ เวลานี้คงต้องนึกถึงโกลเด้นเบรน หลักสูตรมาตรฐานที่มาพร้อมแนวทางที่จะนำพาผู้เรียนทุกคนสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีพื้นฐานมาอย่างไร
 
สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการและครู ประสบความสำเร็จทำงานอย่างมีความสุขจากแรงสนับสนุนของผู้ปกครองที่มีความเชื่อมั่นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลักสูตรนี้สามารถช่วยพัฒนาบุตรหลานของพวกเขาได้ เหมาะกับยุคนี้ที่ต้องเป็นแฟรนไชส์ที่สร้างคุณค่าได้ในระยะยาว หมายถึงมีโอกาสเติบโตและมีระบบสนับสนุนผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

 
ซึ่งโกลเด้นเบรน (Golden Brain) มีความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ลงทุนให้เริ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจร ได้แก่
 
1.ระบบหลักสูตร และแนวคิด
 

หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของธุรกิจการศึกษา จำเป็นต้องนำพาผู้เรียนสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรได้วางไว้ทุกคน แนวคิดของหลักสูตรถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งโกลเด้นเบรนมีแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือน หรือ 72 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1.30 ชั่วโมง กลุ่มละ 5-8 ที่นั่ง เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าถึงทุกกระบวนการวิธีทำของผู้เรียนทั้งกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไปพร้อมเพรียงกัน 
 
2.การฝึกอบรมบุคลากร/ครูผู้สอน
 

มี 2 ระบบคือ One on One Coaching 1:1 โดยครูผู้สอนสามารถตรวจสอบและฝึกฝนตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ E-Training อีกรูปแบบคือ Group Coaching ซึ่งจะจัดอบรมรวมกันทั้ง Online และ On-site ตามสถานที่ที่กำหนด นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้และมอบประกาศนียบัตรรับรองการสอนสำหรับครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสอนตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด
 
3.บริหารสาขาด้วยระบบ GB Active on cloud
 

โกลเด้นเบรน (Golden Brain) ได้วางระบบบริหารสาขา GB Active on cloud เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลโรงเรียนของตนเองบนแดชบอร์ดเเบบ Real Time ในการวิเคราะห์ข้อมูลและมองเห็นแนวโน้มของโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย ลดการใช้เอกสาร ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยบทบาทการเข้าถึงที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่ง เช่น ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกด้วยการสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนบน GB Mall (Online Shopping) ให้ท่านเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
 
4.จัดการแข่งขันทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีต้องให้ผู้เรียนรู้จักนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น โกลเด้นเบรน (Golden Brain) จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้ฝึกนำความรู้ไปใช้ได้จริง แก้ปัญหาได้จริง ให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการความสามารถของบุตร หลาน และเป็นพื้นที่ให้บุคลากรโกลเด้นเบรนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีการจัด การแข่งขันโกลเด้นเบรนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และล่าสุดปี 2567 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 
5.ระบบพร้อม หลักสูตรดี เรียนแล้วเห็นผล คนยิ่งอยากลงทุน
 

ผลชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจการศึกษาต้องมาจากตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้หลักสูตร : A.M.A.R.C. พิสูจน์แล้วนำพาผู้เรียนไปสู่ความสำเร็จได้ทุกคน ซึ่งดูได้จากผลลัพท์จากการเรียนของผู้เรียนตลอดหลักสูตร หรือ 3 ปี มีเกรดเฉลี่ยทุกวิชารวมมากกว่า 3.50 GPA ทุกคน เมื่อผลการเรียนเป็นสิ่งยืนยันนั่นยิ่งการันตีว่า โกลเด้นเบรน (Golden Brain) เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจ ทำให้ในปัจจุบันมีสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศรวมกว่า 22 แห่ง
 
ลงทุนกับ โกลเด้นเบรน (Golden Brain) ดียังไง? คุ้มค่าแค่ไหน?
 

ภาพจาก แฟรนไชส์ โกลเด้นเบรน

ในแง่ของหลักสูตรและระบบบริหารจัดการถือว่ามีความพร้อมสนับสนุนคนลงทุนเป็นอย่างดี แต่หลายคนคงอยากทราบข้อมูลสำคัญในแง่ของตัวเลขการลงทุนซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้น คือ
 
งบในการลงทุนรวม 500,000 - 700,000 บาท โดยแยกเป็น
  • ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 180,000 บาท
  • ระยะสัญญา 5 ปี
  • ค่าตกแต่งสถานที่ : 320,000 บาท (ค่าตกแต่งตามมาตรฐานโรงเรียนภายในและภายนอก , เฟอร์นิเจอร์มาตรฐานแฟรนไชส์)
  • ค่าเช่าและมัดจำอาคาร : 0-200,000 บาท
  • ระยะเวลาคืนทุน 12 – 15 เดือน 
โดยทางแฟรนไชส์คำนวณเบื้องต้นว่า ในกรณีที่มีนักเรียน 30 คนใน 3 เดือน และสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนเดือนละ 8-16 คน หรือ 1-2 ห้องเรียน จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี
 
ซึ่งหากเป็นตัวเลขตามสัดส่วนนี้และไปดูที่สัญญากำหนดไว้ 5 ปี นั่นหมายความว่าระยะเวลาอีก 4 ปีหลังจากคืนทุนคือโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงมากพร้อมกันนี้ โกลเด้นเบรน (Golden Brain) ยังพร้อมพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และเชื่อมั่นว่าเป็นธุรกิจการศึกษาที่จะนำพาความสำเร็จได้ทั้งผู้เรียนและผู้สนใจลงทุนทั่วประเทศ โอกาสได้มาถึงท่านแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบหลักสูตรที่ดีๆสู่เด็กๆ ในพื้นที่ของท่าน
 
สนใจลงทุนแฟรนไชส์ โกลเด้นเบรน (Golden Brain) โทร. 096-826-8539 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
 
 โกลเด้นเบรน
โกลเด้นเบรน จินตคณิต “เรียนรู้วันนี้เพื่ออนาคตที่สดใส” ด้วยประสบการณ์การทำการเรียนการสอนยาวนานกว่า 20 ปี หลักสูตรของโกลเด้นเบ...
ค่าแฟรนไชส์ 180,000 บาท