บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    กฎหมายและข้อบังคับ    คู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์
727
2 นาที
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือแฟรนไชส์ จำเป็นแค่ไหน?


 
คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะคู่มือปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมด ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของธุรกิจ ที่แฟรนไชส์ซีใช้ปฏิบัติตาม ที่สำคัญคู่มือปฏิบัติงานระบบแฟรนไชส์ จะช่วยให้แฟรนไชส์ซีในการเปิดธุรกิจใหม่ สร้างระบบการทำงานประจำวัน และทำให้ธุรกิจเติบโตได้ หากถามว่าคู่มือแฟรนไชส์ จำเป็นแค่ไหน
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอให้ทราบกันครับ
 
1. ช่วยแปลแนวคิดธุรกิจให้เข้าใจง่ายขึ้น


 
คู่มือของธุรกิจแฟรนไชส์จะแสดงแนวคิดของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ ให้เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม และถ่ายทอดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อาจจะมีการบันทึกเรื่องราว ความเป็นมา ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จ วิธีการรับมือกับปัญหา หรือเทคนิคการพัฒนาบริการ ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้นำไปประยุกต์กับแนวทางของตนเอง และประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับเจ้าของแฟรนไชส์ได้เร็วยิ่งขึ้น
 
2. ช่วยสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการ


 
ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ คือ การเผยแพร่เอกลักษณ์ของธุรกิจของตนเองให้เข้าถึงคนจำนวนมากให้มากที่สุด ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ได้อย่างดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องระมัดระวังคือการรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการของตนเองให้มั่นคงและยั่งยืน เพราะคุณภาพและมาตรฐานถือเป็นไพ่ใบสำคัญสำหรับธุรกิจบริการ 
 
กระบวนการของการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้ของธุรกิจจึงควรที่จะสั้นที่สุด เพราะหากกระบวนการในการถ่ายทอดยาว ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดเพี้ยนได้ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการได้อย่างดีที่สุดก็คือคู่มือการทำงานที่สร้างขึ้นโดยเจ้าของแฟรนไชส์ ส่งตรงถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำไปใช้ต่อกับร้านของตนเองได้เหมือนกับต้นฉบับให้ได้มากที่สุด และลดโอกาสในการเกิดความผิดเพี้ยนของการสื่อสารได้มากที่สุด
 
3. ช่วยย่นระยะเวลาในการขยายแฟรนไชส์


 
เมื่อผู้ซื้อแฟรนไชส์คือสื่อกลางที่สำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้าถึงคนหมู่มากได้เร็วที่สุด นั่นหมายความว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับสื่อกลางนี้ให้มากที่สุดเช่นกัน การทำความเข้าใจกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ถึงแนวคิดของธุรกิจ วิสัยทัศน์องค์กร มาตรฐาน รวมไปถึงหลักปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดูแลกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญ และหน้าที่หลักของเจ้าของธุรกิจ คือ การดูแลผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้สามารถบริหารจัดการกิจการด้วยตัวเองให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ธุรกิจสู่ลูกค้าให้เร็วที่สุด
 
4. ช่วยสร้างมาตรฐานระบบการอบรม


 
หากว่าเจ้าของธุรกิจได้ทำคู่มือการทำงานเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว การสร้างสื่อการสอนเพื่อการอบรมก็ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ต้องเสียเวลาในการทำสื่อใหม่ หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรมาอบรมอีก เรียกได้ว่าคู่มือการทำงานที่สร้างไว้สำหรับบริหารจัดการการปฏิบัติการ ก็กลายเป็นมาตรฐานในการส่งผ่านความรู้อย่างเป็นระบบได้เช่นเดียวกัน
 
5. ช่วยส่งเสริมระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์


ภาพจาก freepik
 
ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์รู้ถึงวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่มีตัวช่วย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องนำศึกษาและปฏิบัติตามทุกอย่าง ทุกขั้น ระบบความสำเร็จทำมาแบบไหน ก็ต้องทำแบบนั้น นอกจากนี้คู่มือยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข ระบบภายในให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
 
คู่มือแฟรนไชส์ที่ดี


ภาพจาก freepik
  1. วิธีการเขียนและนำเสนอง่ายที่สุด อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
  2. เขียนมาจากต้นแบบที่ดี 
  3. ได้รับการทดลองใช้มาแล้ว ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้ว จนกระทั่งนำพาธุรกิจประสบความสำเร็จ 
  4. ผ่านการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
  5. แยกหมวดหมู่ของเรื่องได้ดี เพื่อง่ายต่อการค้นหา 
  6. มีการ Up-date ข้อมูลเสมอ โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่ 
  7. มีการเปรียบเทียบวิธีการทำงานที่ถูก และผิด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน 
  8. มีแบบฟอร์ม สำหรับควบคุมการทำงาน 
  9. ได้นำไปอบรมจริง และนำไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
  10. ได้ปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผลสำเร็จ
 
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จ มีการขยายสาขา และเติบโตอย่างมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคู่มือแฟรนไชส์ที่ดี เพราะเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์ ที่จะถูกถ่ายทอดการทำงานให้กับแฟรนไชส์ไชส์ซี ถ้าแฟรนไชส์ไชส์ซีอ่านแล้ว ไม่เข้าใจ ใช้ภาษาอ่านยาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ อาจส่งผลเสียต่อระบบแฟรนไชส์ได้
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document

รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter


ท่านใดสนใจอยากทำคู่มือแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise