บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.2K
3 นาที
19 พฤษภาคม 2563
5 องค์ประกอบสำคัญในการทำแฟรนไชส์ให้ปัง!


 
ต้องยอมรับว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน มีหลายประเภทหรือหลายกลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีการเติบโต และมีการขยายสาขาจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ก็มีธุรกิจแฟรนไชส์อีกหลายประเภทที่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่เจ้าของธุรกิจตั้งใจเอาไว้ อาจเป็นเพราะเจ้าของธุรกิจไม่มีความรู้เรื่องของระบบแฟรนไชส์ดีพอ
 
พอเปิดร้านไปได้สักพัก ธุรกิจของตัวเองมีการเติบโต ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค มีคนขอซื้อแฟรนไชส์ก็ขายไปเลย ทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้เรื่องของระบบแฟรนไชส์ ไม่รู้ว่าการทำแฟรนไชส์ต้องมีอะไรบ้าง อีกทั้งธุรกิจยังไม่มีความพร้อมที่จะขายแฟรนไชส์
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ขอแนะนำ 5 องค์ประกอบของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ที่เจ้าของกิจการจะขาดไม่ได้เลย มาฝากผู้ประกอบการธุรกิจที่อยากทำธุรกิจของตัวเองให้เป็นแฟรนไชส์ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ
 
1. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีแบรนด์ และเครื่องหมายการค้า


ภาพจาก facebook.com/MaruChaoffice
 
แบรนด์ถือเป็นสินทรัพย์ชิ้นสำคัญของบริษัท สามารถนำไปตีค่าสร้างมูลค่าได้ เห็นได้จากในต่างประเทศที่ทุกๆ ปีจะมีการจัดอันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดของแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ
 
โดยเฉพาะแบรนด์ที่มูลค่าสูงจะได้รับความนิยมในบรรดานักลงทุนจากทั่วสารทิศ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดอันดับมูลค่าของแบรนด์ มีแต่การจัดมูลค่าทรัพย์สินของเจ้าของบริษัทเท่านั้น 
 
ดังนั้น แบรนด์สินค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน นักการตลาดจึงพยายามที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และมีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง เช่นเดียวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะอย่างแรกคุณต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เราเรียกกัน ซึ่งโลโก้เหล่านี้จะถือเป็นตราสัญลักษณ์สินค้า ที่บ่งบอกชื่อแฟรนไชส์ของคุณ
 
ผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ของคุณไป ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกที่แบรนด์สินค้าเป็นหลัก ถ้าแบรนด์คุณมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค คุณก็จะขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น เพราะซื้อไปขายได้ง่าย เช่น เมื่อพูดถึงร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง คนก็จะนึกถึง 7-11, อยากกินสุกี้ก็ต้องไป MK หรือไก่ทอดก็ต้อง KFC เป็นต้น ดังนั้น คุณต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นโด่งดังให้ได้ 
 
สิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะสร้างแบรนด์ จงอย่าคิดขายแฟรนไชส์ในขณะที่คุณยังไม่มีแบรนด์ หรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นสินค้าที่คุณพยายามสร้างสรรค์จะถูกลอกเลียนแบบ และตกเป็นของคนอื่น  
 
2. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน


ภาพจาก facebook.com/funnyfriesfunnyfries
 
ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากครับ ถึงแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณจะมีเครื่องหมายทางการค้า หรือแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้จักและจดจำแล้ว และสินค้าหรือบริการของคุณได้รับความนิยม เป็นอย่างมากในบรรดานักชิมและผู้บริโภคจำนวนมาก จนมีผู้สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์จากคุณจำนวนมาก แต่หากคุณไม่มีความพร้อม ก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้ 
 
เพราะแม้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ แต่คุณยังไม่รู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ก็ขายไม่ได้ การทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีระบบที่สำเร็จ ที่สามารถส่งต่อความสำเร็จและวิธีการทำงานให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้ คุณต้องมีการจัดระเบียบธุรกิจ ทำสินค้าหรือบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่เหมือนกันหมด มีความพร้อมด้านการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ ต้องมีการวางแผนขยายธุรกิจแต่ละปี 
 
อีกทั้งต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดระบบการบริหารธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ เพื่อสร้างมาตรฐานทางธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะขายได้ ต้องมีอย่างน้อย 4-5 สาขา ทุกสาขาทุกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีรายได้ชัดเจนแน่นอน 
 
ร้านสาขาต้นแบบ 4-5 แห่ง จะทำให้เจ้าของแฟรนไชส์ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผ่านกระบวนการอบรม การทำงานจริง โดยเฉพาะเรื่องของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกร้าน รวมถึงการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ให้ทันเวลา หลังจากนั้นก็เข้าอบรมระบบแฟรนไชส์ ก่อนที่จะทำการเปิดขายแฟรนไชส์ 
 
3. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีรูปแบบการจัดการและวางคอนเซ็ปต์ของธุรกิจ


ภาพจาก facebook.com/Fivestarbusiness
 
องค์ประกอบอย่างหนึ่งก่อนที่คุณจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องมีการกำหนดรูปแบบการจัดการ และวางคอนเซ็ปต์ของธุรกิจให้ชัดเจน มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เพราะถือเป็นการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้กับแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณ โดยเบื้องต้นคุณต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจให้ชัดเจน เช่น กลุ่มคนวันทำงาน กลุ่มครอบครัวชอบสังสรรค์ กลุ่มคนที่ชอบซื้อแล้วนำกลับบ้าน กลุ่มชอบนั่งทานในร้าน เป็นต้น   
 
ต่อจากนั้นต้องวางคอนเซ็ปต์ทำเลที่จะใช้เปิดร้าน หรือ จัดตั้งคีออส การดีไซน์ออกแบบร้านและจัดเรียงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการสร้างโมเดลธุรกิจในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น แฟรนไชส์ร้านกาแฟ ถ้าเปิดเป็นร้านอาจเปิดในห้างสรรพสินค้า บางสาขาเปิดเป็นคีออสในปั๊มน้ำมัน หรือ บางทำเลอาจจะอยู่ในอาคารพาณิชย์ หรือตามชุมชน
 
ถ้าเป็นแฟรนไชส์ประเภทร้านอาหารหรือไอศกรีม เช่น แฟรนไชส์ร้านไอศกรีม Dairy Queen วางคอนเซ็ปต์ขายแฟรนไชส์เฉพาะพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆ และทำเลที่ตั้งร้านจะเลือกตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เท่านั้น 
 
ซึ่งการวางคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนของธุรกิจ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบของกิจกรรม และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพราะพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละทำเลมีความแตกต่างกัน  
 
4. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน


ภาพจาก bit.ly/2GTurnN
 
แน่นอนว่าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ หากคุณคิดอยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะระบบแฟรนไชส์ถ้าสินค้าและบริการในแต่ละสาขามีคุณภาพมาตรฐานไม่เท่ากัน ก็จะส่งผลเสียหายต่อธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณทั้งระบบ ดังนั้น การทำธุรกิจแฟรนไชส์คุณต้องสามารถควบคุณภาพภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้ได้ 
 
ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจอาหาร เมนูต้องหลากหลาย มีความสดใหม่ตลอดเวลา สอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับอาหารแนวสุขภาพมากขึ้น การบริการก็ต้องรวดเร็ว พนักงานพูดจาสุภาพ เป็นที่ถูกใจลูกค้า บางครั้งอาจมีแบบสอบถามให้กรอก เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงด้านรสชาติ และบริการ รวมถึงการได้ฐานข้อมูลของลูกค้าใหม่ที่จำเป็นอีกด้วย 
 
5. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องเลือกใช้สื่อเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก


ภาพจาก bit.ly/2WG6Lvw
 
การทำธุรกิจแฟรนไชส์ แม้ว่าคุณจะมีสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลแล้ว ถ้าหากไม่มีการทำตลาดเพื่อโปรโมทให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า ธุรกิจอาจได้รับความสนใจแค่ในวงแคบๆ เท่านั้น
 
ดังนั้น การวางแผนใช้สื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกได้ว่า มีของดีอยากให้คนรู้จัก อย่าเก็บไว้ ต้องโปรโมท  
 
ทั้งนี้ การเลือกใช้สื่อจำเป็นต้องดูข้อจำกัดของสื่อด้วย ต้องพิจารณาประเภทของเนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไป พื้นที่ที่ต้องการให้ข่าวสารไปถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวม และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยคุณสามารถคลิกดูตัวอย่างบทความ 5 ช่องทางการทำตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3g39NBG
 
ทั้งหมดถือเป็นเพียง 5 องค์ประกอบหลักๆ เพียงบางส่วน ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ปัง ที่เจ้าของกิจการขาดไม่ได้ และต้องนึกถึงเสมอ และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อยู่ที่ตัวเจ้าของกิจการมากกว่า ว่าจะมีความตั้งใจ มีความพยายามมากน้อยแค่ไหน

คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
Franchise Tips
  1. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีแบรนด์ และ เครื่องหมายการค้า
  2. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน
  3. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีรูปแบบการจัดการและวางคอนเซ็ปต์ของธุรกิจ
  4. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  5. ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต้องเลือกใช้สื่อเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก