บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.0K
2 นาที
10 มิถุนายน 2562
7 อย่างต้องมี! ถ้าอยากให้แฟรนไชส์ขายดี
 

เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่าง มาจากความชอบส่วนตัว ราคา และสิ่งที่ซื้อสามรถตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้ แต่ในระบบแฟรนไชส์อาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เพราะธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการถ่ายทอดความสำเร็จให้กับคนอื่น ซึ่งผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องนำเอาปัจจัยต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบ
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะขอนำเสนอ 7 องค์ประกอบกระตุ้นให้ผู้สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ อยากจะควักเงินซื้อแฟรนไชส์ไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ให้กับตัวเองและเลี้ยงดูครอบครัว มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง
 
1.ตราสินค้า


คือทุกอย่างที่สินค้ามีอยู่ทั้งหมด ตลอดจนความรู้สึกบางอย่าง ที่ผู้บริโภคมีกับสินค้าหรือตราสินค้านั้นๆ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ สถานภาพ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์  
 
หากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ได้สร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ก็จะทำให้ตราสินค้าแฟรนไชส์นั้นๆ มีฐานลูกค้ารองรับ เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์มากขึ้น
 
2. ผลิตภัณฑ์


คืออะไรก็ได้ที่สามารถนำเสนอขายสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและความพึงพอใจ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ บริการ แนวคิดองค์การ ตัวบุคคล สถานที่ รวมถึงองค์ประกอบในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 
หากเจ้าของแฟรนไชส์ให้สิทธิผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ ในการขายสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้น โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีโอกาสเติบโตทางการตลาด เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดนำเสนอในตลาดมาก่อน รวมถึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ก็จะยิ่งทำให้ผู้สนใจแฟรนไชส์ อยากซื้อแฟรนไชส์มากขึ้น 
 
3. การสนับสนุนแฟรนไชส์


เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรม ที่เจ้าของแฟรนไชส์ จัดไว้ให้แก่ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ ได้แก่ การเลือกทำเลที่ตั้ง การสนับสนุนการขาย การให้คำแนะนำ และคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยและการพัฒนา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
 
การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อจัดสรรวัตถุดิบให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตลอดจนการฝึกอบรม ที่จะทำให้ธุรกิจของผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจประสบความสำเร็จ หากใครสนใจแฟรนไชส์ได้เห็นว่าเจ้าของแฟรนไชส์ให้การสนับสนุนที่ดีจะซื้อง่าย 
 
4. ความไว้วางใจ


ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ จะให้ความไว้วางใจในเรื่องของสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของเจ้าของแฟรนไชส์ โดยเจ้าของแฟรนไชส์ต้องมีการศึกษาความต้องการของลูกค้า ก่อนนำสินค้ามาลงในร้าน มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่น และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตที่ทันสมัย
 
5. ความน่าเชื่อถือ


เจ้าของแฟรนไชส์ต้องมีความสามารถในการให้บริการในระดับหนึ่ง มีการอบรมพนักงานให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้ การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และการนำข้อมูลมาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า การทำงานไม่ผิดพลาด การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานเสมอ และการมีจำนวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 
 
ผู้ตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ จะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง ความชำนาญ ประวัติประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ระบบการจัดการที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ รางวัลการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การได้รับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงกิจกรรมที่เจ้าของแฟรนไชส์ทำ มีความน่าสนใจน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด
 
เพื่อเป็นการรับประกันว่า เมื่อผู้ซื้อแฟรนไชส์มาดำเนินธุรกิจแล้ว จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างสะดวก และได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะแสดงถึงความมั่นคง และความน่าเชื่อถือของธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
6. ความผูกพันต่อตราสินค้า


ผู้สนใจแฟรนไชส์จะพิจารณาในเรื่องของความผูกพันต่อตราสินค้า ว่าตัวเองชอบและซื้อสินค้านั้นๆ มากน้อยแค่ไหน ถ้าซื้อซ้ำแสดงว่าสินค้าดีจริงๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้รู้สึกพึงพอใจต่อธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ 
 
เมื่อรู้สึกพึงพอใจ รู้สึกผูกพัน ก็จะมีความภูมิใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับตราสินค้ามาเป็นเวลานาน และเกิดการยอมรับในตราสินค้าของแฟรนไชส์ ถามว่าคนซื้อ 7-Eleven ก็ใช้บริการร้านแห่งเป็นประจำเช่นกัน 
 
7. ประสบการณ์ของแฟรนไชส์ซอร์


เป็นความเชี่ยวชาญของเจ้าของแฟรนไชส์ ที่เกิดจากเรียนรู้จากการทำธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเวลานาน ทำมาหลายปี จนมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
อย่างกรณีของ 7-Eleven เจ้าของหรือบริษัทแฟรนไชส์ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน เห็นได้จากสามารถขยายสาขาได้เป็นจำนวนมาก เพราะผู้ซื้อแฟรนไชส์มีความเชื่อมั่นว่า เมื่อตัวเองซื้อแฟรนไชส์ไปแล้ว จะประสบความสำเร็จเหมือนกับเจ้าของแฟรนไชส์ เพราะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการ ระบบการถ่ายทอด การอบรม การสนับสนุนต่างๆ ให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเจ้าของแฟรนไชส์
 
ทั้งหมดเป็น 7 องค์ประกอบในการกระตุ้นให้ผู้สนใจแฟรนไชส์ อยากควักเงินซื้อแฟรนไชส์มาทำธุรกิจเเร็วขึ้น เพราะคนที่ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ส่วนใหญ่มีเงินลงทุนที่เพียงพอ มีความตั้งใจทำธุรกิจ มีความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ มองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ ในอนาคต แต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์

#ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมธุรกิจ #แฟรนไชส์ แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ (ใครสนใจแฟรนไชส์กลุ่มไหน คลิกเข้าไปเลือก เพื่อขอข้อมูลการลงทุนได้ทันที!)
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

Franchise Tips
  1. ตราสินค้า 
  2. ผลิตภัณฑ์ 
  3. การสนับสนุนแฟรนไชส์ 
  4. ความไว้วางใจ 
  5. ความน่าเชื่อถือ  
  6. ความผูกพันต่อตราสินค้า 
  7. ประสบการณ์ของแฟรนไชส์ซอร์