บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การวางแผนธุรกิจแฟรนไชส์
3.2K
2 นาที
6 กรกฎาคม 2561
10 เหตุผลที่ใครๆ ก็อยากขายแฟรนไชส์ 
 

การทำธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ ถือเป็นกลยุทธ์ธุรกิจในการขยายงานให้ได้ต่อเนื่อง พร้อมกับลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แฟรนไชส์ จะเป็นระบบที่นิยมกันทั่วโลก เพราะมันถูกพัฒนามา เป็นวิธีการขยายธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 
คือ ผู้ที่ขายแฟรนไชส์ เป็นผู้ที่ชำนาญในกิจการของตัวเอง และให้ถ่ายทอดวิชาของตัวเองให้ผู้อื่นที่ต้องการทำบ้าง แต่รูปแบบการทำแฟรนไชส์ ก็มีทั้ง ข้อดี-ข้อเสีย แต่วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอข้อดีว่า ทำไมใครๆ หรือเจ้าของธุรกิจจึงอยากขายแฟรนไชส์กันนัก มาดูกันเลย 

 
1.แฟรนไชส์ซอร์ไม่ต้องลงมือทำธุรกิจด้วยตัวเองทั้งหมด

แต่ต้องสร้างทีมงานขึ้นมาสนับสนุนดูแลสาขาทั้งหมดเท่านั้น 
 
2.สามารถสร้างกำไรที่สมเหตุสมผล ในฐานะที่เป็นผู้สร้างธุรกิจ

ได้โอกาสในการสร้างกำไรที่ดีกว่าผลกำไรที่เกิดจากการจัดผลประโยชน์ให้แฟรนไชส์ซี โดยแฟรนไชส์ซอร์ไม่ต้องรับรู้รายละเอียดในการทำงานของแต่ละสาขา

 
3.ระบบแฟรนไชส์เป็นการใช้ทีมงาน หรือการลงทุนจากภายนอกที่เป็นผู้ร่วมลงทุน

รูปแบบธุรกิจจึงอำนวยให้การขยายงานในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศหรือการขยายงานไปในต่างประเทศ ทำได้เร็วกว่าที่จะขยายงานด้วยตัวเอง
 
4.สามารถขยายไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีความสามารถได้

แม้ว่าจะขาดความเข้าใจตลาดหรือขาดทีมงาน แต่อาศัยความสามารถของผู้ร่วมลงทุนที่เป็นแฟรนไชส์ซี ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ที่มีความเข้าใจมากกว่าเป็นผู้ทำงานเป็นหลัก

 
5.ในกรณีที่มีสาขาของแฟรนไชส์ซอร์มีผลประกอบการไม่ดี

มีโอกาสปรับเข้าสู่สาขาที่ขาดทุนเป็นสาขากำไรได้ ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบแฟรนไชส์ เนื่องจากการมีผู้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์ จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายด้านคน ที่ทำงานในสาขาหรือการส่งคนจากสำนักงานใหญ่ไปลงพื้นที่ทำงานได้ เพราะสาขาแฟรนไชส์ดำเนินการได้ด้วยแฟรนไชส์ซีเอง
 
6.ตัดปัญหาเรื่องการบริหารพนักงานจำนวนมาก

ทั้งยังช่วยตัดปัญหาในเรื่องของการจัดสวัสดิการ ประกันสังคม ข้อบังคับด้านการ ทำงานต่างๆ

 
7.แฟรนไชส์ซีเป็นคนบริหารสาขา 

ย่อมรับผิดชอบมากกว่าเจ้าของแฟรนไชส์ จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจด้วยตนเองลง อาศัยความสามารถของบุคลากรของแฟรนไชส์ซี ที่ถูกคัดเลือกมาและสร้างความพร้อมด้วยระบบอบรม การสนับสนุนทีมงานกลางแทนเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จมากขึ้น
 
8.ในกรณีธุรกิจเดิมเป็นธุรกิจการผลิต

หันมาสร้างระบบแฟรนไชส์สามารถสร้างจุดจำหน่าย ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายที่เข้มแข็งมากกว่าระบบจัดจำหน่ายธรรมดา เพราะสาขาแฟรนไชส์นั้น จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้า ที่สามารถรักษามาตรฐานของธุรกิจไปพร้อมกันด้วย และเน้นการสร้างตลาดในสินค้าและบริการที่ กำหนดเท่านั้น

 
9.ธุรกิจที่มีหลายสาขาอยู่แล้ว

การกระจายสาขาที่มีอยู่ แล้วขายผ่านให้แฟรนไชส์ซีไปดำเนินการ ก็เท่ากับเป็นการระดมทุนที่เกิดขึ้นจากการขายสาขา แต่ยังคงสามารถคงเงื่อนไขการจัดจำหน่าย หรือระบบการค้าเดิมได้อย่างดี
 
10.เป็นการลดเงินลงทุน

ลดเงินทุนและกำลังคนในการขยายสาขา
 
ทั้ง 10 ข้อเป็นประโยชน์ที่เจ้าของธุรกิจจะได้รับจากการทำธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ จึงไม่แปลกที่ว่า ทำไมธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเป็นแฟรนไชส์แล้ว สามารถขยายธุรกิจต่อเนื่องได้อย่างมั่นคง แต่แนวทางการสร้างแฟรน ไชส์นั้น ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายนัก ต่างต้องมีแนวทางธุรกิจที่ชัดเจน มีความสำเร็จของตัวธุรกิจให้เห็นก่อน ที่จะมีการขยายงานออกไปให้นักลงทุนภายนอก
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์  www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 

Franchise Tips
 
แฟรนไชส์ซอร์สามารถขยายสาขาธุรกิจได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องใช้เงินทุนตัวเอง อีกทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าแฟรนไชส์ รวมถึงค่าการตลาด ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือนจากยอดขายของแฟรนไชส์ซี