ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
1.1K
1
145
สถาบันดนตรีโรสเวล
(ROSEWELL MUSIC INSTITUTE)
สถาบันดนตรีโรสเวล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกที่เปิดบริการ การสอนด้วยสองภาษา จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่เรามีการคิดค้นหลักสูตร ปัจจุบันทางสถาบัน มี 5 สาขา 

หลักสูตรของเราได้ออกแบบ และคิดค้นโดยครูของสถาบันดนตรีโรสเวล ซึ่งเป็นครูต่างชาติ และครูไทยที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานมากกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองโดยนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด 

ทางสถาบันเป็นโรงเรียนดนตรีที่แรกที่เริ่มต้นเปิดการสอนดนตรี สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป เปิดสอนทั้งรูปแบบเดี่ยว และกลุ่ม หลักสูตรของสถาบันเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน คอร์สดนตรีเด็กเล็ก ROSEWELL MUSIC & MOVEMENT เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 2 ขวบ เป็นที่นิยม และได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากทางสถาบันเน้นการเรียนรู้จริงผ่านการสัมผัสเปียโนแต่เล็ก ที่เสียงเสมือนเปียโนใหญ่ เหมาะสมกับกล้ามเนื้อมือในวัยเล็ก เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และยังมีการเรียนรู้การร้องเพลงให้ตรงเสียง เรียนรู้การเคาะจังหวะภายในคลาสที่เรียน 

นอกเหนือจากหลักสูตรดนตรีเด็กเล็ก สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรเปียโนเด็ก ROSEWELL MUSIC ADVENTURE สำหรับเด็ก 4 ขวบขึ้นไป นักเรียนสามารถเล่น 2 มือตั้งแต่ยังเล็ก และเมื่อจบหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถต่อยอดสอบวัดระดับผลของทางศูนย์สอบ ABRSM ได้เช่นกัน 

นอกเหนือจากคอร์สเปียโนแล้ว ทางสถาบันยังเปิดสอนหลากหลายวิชา อาทิ เช่น กีต้าร์, อคูเลเล่, ไวโอลิน, เชลโล่, ทรัมเป็ต และแซกโซโฟน 

เนื่องจากหลักสูตรของเราได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมาก และ การเรียนรู้ของเด็กในวัยเล็กสำคัญอย่างมากที่ต้องมีพื้นฐานที่ดี เราจึงอยากบริการลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงอยากเชิญมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะ 
100,000 บาท ต่อเดือน
สถาบันสอนดนตรีโรสเวล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2552 เราเป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกที่เปิดบริการ การสอนด้วยสองภาษา
 • ทำไมต้องเรียนเปียโนเด็กเล็กด้วย “หลักสูตรของโรสเวล”
 • หลักสูตรออกแบบเฉพาะของโรงเรียน ดนตรีเด็กเล็กที่แรก ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ขวบ 
 • หลักสูตรรูปแบบ 2 ภาษา 
 • ได้รับรองหลักสูตรโดยนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด 
 • เด็กได้สัมผัสเปียโนแต่เล็ก เหมาะสมกับกล้ามเนื้อมือของเด็กเล็ก
 • เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม ในคลาสเรียน
 • พัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา เสริมสร้างสมาธิ และ สร้างสรรค์จิตนาการ
 • พัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ และ ฝึกการเข้าสังคม
 • พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ และ สร้างความมั่นใจ
 • ดนตรีเด็กเล็ก 2-4 ขวบ (ROSEWELL MUSIC & MOVEMENT)
 • เปียโนเด็ก 4 ขวบขึ้นไป (ROSEWELL MUSIC ADVENTURE)
 • กลอง
 • อคูเลเล่ 
 • กีต้าร์
 • ไวโอลิน
 • เชลโล่
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา ลาดพร้าว
 2. สาขา รามอินทรา
 3. สาขา ทองหล่อ 
 4. สาขา นครนายก 
แฟรนไชส์ซี่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา ราชพฤกษ์ 
รวมสาขาทั้งหมด5 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
25631--1
25642--2เพิ่มขึ้น 100%
256531-4เพิ่มขึ้น 100%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 67% | กราฟ
ค่าแฟรนไชส์ 5.5 แสนบาท

SHOP (ภายในอาคาร)

พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า, อาคารสานักงาน, อาคารพาณิชย์ เป็นต้น 
 • ขนาดพื้นที่ 70-100 ตรม. ขึ้นไป 
 • พื้นที่ขอจัดตั้งร้านต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน 
STAN ALONE (ภายนอกอาคาร)

ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอการเดินทาง สะดวกและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจ 
 • ขนาดพื้นที่ 100 ตรม. ขึ้นไป 
 • พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
 • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานราชการ
 • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่อยู่ภายใต้พื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
 1. คุณแม่ที่ อยากมีธุรกิจส่วนตัว เป็นบ้านหลังที่ 2 ให้ลูกของคุณแม่ได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี
 2. ผู้ประกอบการวัยทำงาน ที่อยากสร้างธุรกิจส่วนตัวไว้ให้ครอบครัว
 3. ผู้มีใจรักในเสียงเพลง อารมณ์ดี ทัศนะคติดี มีความคิดในด้านบวก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 4. ขยัน รักงานบริหาร และงานบริการ
 5. อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมาก
 6. เป็นผู้ที่พร้อมจะลงทุนกับธุรกิจการศึกษา และ มีเวลาบริหารงาน
 7. ผู้เห็นความสำคัญของดนตรี พร้อมที่จะลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย
 1. แฟรนไชส์คุณภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 2. หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน 
 3. สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า
 4. คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ที่ช่วยให้ระบบจัดการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 5. มีระบบ POS ที่สามารถรายงานและวิเคระห์ยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 7. มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแลอบรมให้ความรู้ และตรวจสอบมาตรฐานตลอดสัญญา
 8. รูปแบบ และคอนเซ็ปท์ร้านค้าของ "สถาบันดนตรีโรสเวล"
 9. ทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมาก สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และเก็บไว้ให้ลูกหลานสานต่อได้มีความสุขเวลาการทำงานอิสระ สามารถจัดบริหารเวลาตัวเองได้อาชีพการให้ความรู้เป็นอาชีพที่สุขทั้งกายและใจ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท โรสเวล มิวสิค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณเพลง, คุณหนิง, คุณกระติก
ที่อยู่
130/5 ลาดพร้าว41 จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ095-9103908
085-1000987
097-1654523
อีเมล์rosewell.franchise@gmail.com
เว็บไซต์www.rosewellmusic.com
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Instagram 
rosewellmusic
Facebook 
www.facebook.com/rosewellmusic
Youtube 
bit.ly/3uMpBBM
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันดนตรีโรสเวล
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณอนพxxx 08824xxx annopxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม145 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 1,073 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 1 คน
สถาบันดนตรีโรสเ
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.