ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
4.8K
59
450
1
ท็อปวัน
(Top One)
Top One เป็นระบบการเรียนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนใน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และปั้นดินเกาหลี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 25 ปี
100,000 - 500,000 บาท
ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 25 ปี และทีมงานมืออาชีพที่จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก เราจึงสร้างระบบการเรียนแบบ Top One ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผล และพิจารณาออกแบบแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

หลักสูตร Top One เปิดสอน 5 วิชา ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6

1.วิชาคณิตศาสตร์
  • Basic (คิดเลขเร็ว)
  • Advance (ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
  • Practice (สูตรลับเฉพาะ)
  • Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net, GAT, PAT)
2.วิชาภาษาอังกฤษ
  • Phonics (หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร)
  • Listening (ฟัง)
  • Speaking (พูด)
  • Reading (อ่าน)   
  • Writing (เขียน)
  • Grammar (ไวยากรณ์)
  • Expert (หลักสูตรและแบบทดสอบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
  • Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net, GAT, PAT)
3.วิชาวิทยาศาสตร์
  •  Theory (ทฤษฎี)
  • Practice (สูตรลับเฉพาะ)
  • Summary (การจับใจความสำคัญ)
  • Mind Map (แผนที่ความคิด)
  • Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net)
4.วิชาภาษาไทย 
  • ฟัง 
  • พูด 
  • อ่าน 
  • เขียน 
  • หลักภาษาไทย
  • สร้างนิสัยรักการอ่าน
  • การจับใจความสำคัญ
  • ข้อสอบ (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, สสวท., O-Net)
5.วิชาปั้นดินเกาหลี (Clay Art)
  • 2 และ 3 มิติ สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป
  • เสริมสร้างสมาธิ จินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสุข
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
12 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
38 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด50 สาขา
 1. ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท ตลอดชีพ
 2. ค่าตกแต่งอาคาร และค่าเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์ 
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. รักเด็กและมีความเป็นครู
 3. สามารถสอนและบริหารศูนย์ด้วยตนเอง
 4. มีความพร้อมด้านการลงทุน
 1. สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และใช้เครื่องหมาย Top One
 2. เอกสารหลักสูตรสำหรับจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ 
 4. ระบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ออนไลน์
 5. คอร์สฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
 6. ที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ 
 7. ทีมสนับสนุนด้านการตลาด
 • ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
 • กลุ่มลูกค้ากว้างด้วยหลักสูตรครอบคลุมใน 5 วิชา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทีมงานมืออาชีพที่จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
 • ประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจการศึกษา
 • ฟรีเอกสารหลักสูตร สำหรับจัดการเรียนการสอน
 • ฟรีระบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ท็อปวันธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้บริหารดร.ภราดร เขมะกนก
ชื่อผู้ติดต่อดร.ภราดร เขมะกนก
ที่อยู่
299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น5 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
มือถือ
089xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ท็อปวัน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Teeraphonxxx 09180xxx Plem.xxx
2. ณัชชา สัตนxxx 08123xxx Nachcxxx
3. กุลธิดาxxx 09251xxx joykuxxx
4. Anchaleexxx 08154xxx fonerxxx
5. นิภาพร จันxxx 09035xxx nipapxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม450 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 4,762 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 59 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน