ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
17K
297
25K
จีเนียส สแควร์
(Genius Square)
ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้านตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ”
ปี 2545 จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสอนในระบบพี่สอนน้อง ได้สะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเยี่ยม 5 ปีซ้อน พัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหลักสูตร และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสำหรับคนไทย มากกว่า 

ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่นโดยมุ่งหวังให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ” ขณะนี้จึงพร้อมขยายสาขาโดยใช้ระบบแฟรนไชส์เพื่อให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในระบบจีเนียส สแควร์ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยไปพร้อมกัน เพราะ “ศักยภาพของเด็กไทยไว้ใจเรา” รวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวคุณ และเด็กไทยไปพร้อมกับเรา

เนื้อหา 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 โดยใช้เทคนิค 4G Brain Square และ NLP เข้ามาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เนื้อหาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัว พัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล และการเรียนแบบรวมโดยอ้างอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิจึงเหมาะสมกับเด็กไทย

อัตราส่วนรายได้
 • กำหนดอัตราค่าเล่าเรียนต่อคอร์สตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายตามวิธีการที่ศูนย์จีเนียส สแควร์ สำนักงานใหญ่กำหนด
 • ถึงจุดคุ้มทุนเฉพาะค่า Franchise เฉลี่ยในทุก option ภายใน 5 เดือน โดยให้บริหารจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 40 - 50 คน
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสระบุรี
แฟรนไชส์ซี่
5 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาระยอง
 2. สาขาโคราช (บัวใหญ่)
 3. สาขาอยุธยา 
 4. สาขาขอนแก่น (อ.เมือง) 
 5. สาขากรุงเทพ (สายไหม) 
รวมสาขาทั้งหมด6 สาขา
สัญญาการใช้สิทธิ์ 5 ปี 

Total Package พร้อมสิทธิพิเศษรับคอร์สใหม่ที่จีเนียส สแควร์พัฒนาไปใช้สอนได้ทันที

ป. 1- ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 190,000 บาท (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

แยกรายวิชา (ทั้งนี้ต้องใช้ Brand ของจีเนียส สแควร์เป็นหลัก)
 • คณิตศาสตร์ ป. 1- ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 90,000 บาท 
 • อังกฤษ ป. 1 –ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 90,000 บาท 
 • วิทยาศาสตร์ ป. 4 –ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 90,000 บาท 
 • ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา งานบริการ และปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา 
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • สามารถสอน และบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน
 • เป็นผู้ที่สามารถยอมรับและเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของการเป็นแฟรนไชส์ของสถาบันฯ
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
 • สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 • สิทธิในการสัมมนา และอบรม (Neuro Business Mastery และ Neuro Linguistic programing)
 • แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด
 • ดูแล และคำแนะนำปรึกษาก่อนการเปิดโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
 • สิทธิในการโฆษณาผ่าน web site
 • โบรชัวร์ 1,000 แผ่น
 • Sticker Genius ติดกระจก 2 ชุด
 • แท่นปั๊มพร้อมหมึกในตัว Genius Square
 • คู่มือจัดการภายในร้าน  ใบสมัคร 1 เล่ม ใบเสร็จ 5 เล่ม ใบแจ้งชำระค่าเรียน 2 เล่ม
 • แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด
 • คู่มือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 • สื่อประกอบการสอนวิดีโอ File เสียง* 
 • เสื้อ Uniform Genius Square 2 ตัว**
 • กระเป๋า Genius Square 5 ใบ**
หมายเหตุ  
* ให้ตามรายวิชาทื่แบบ แยกรายวิชา
** ไม่รวมอยู่ใน แยกรายวิชา

การให้คำแนะนำ และสนับสนุนจากเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
 • คืนทุนรวดเร็วกว่า ได้กำไรมากกว่า เนื่องจาก วิชาที่หลากหลาย ตอบรับความเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้
 • เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กทั้งทางด้าน IQ EQ และ MQ อย่างแท้จริง ดึงศักยภาพของนักเรียนควบคุมกับคุณธรรมที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ ของนักเรียน
 • เป็นโรงเรียนเดียวที่มีระบบการเรียนผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันออก โดยใช้เทคนิคจาก Tetsuya Yasukochi  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในประเทศญี่ปุ่นกว่า 20 ปี และมีผลงานการเขียนตำรา มากกว่า 60 เล่มและศาสตร์ตะวันตก NLP (Neuro Linguistic Programing) จาก Dr. John Grinder จนมาเป็นหลักสูตร 4G Brain Square ซึ่งเป็นวิธีการดึงศักยภาพของเด็กไทยให้ไร้ขีดจำกัด
 • คอร์สอบรม NLP แด่ผู้ประกอบการและครูผู้สอน
 • อัตราค่าเรียนถูกกว่าที่อื่น ๆ ในระดับมาตรฐานที่เท่ากัน  จึงดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจสมัครได้ง่าย
 • ค่าแฟรนไชส์ราคาถูก ไม่มีค่า loyalty fee เพียงเสียค่าหลักสูตรรายเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทำให้กำไรระยะยาว มากกว่า แฟรนไชส์การศึกษาอื่นๆ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทจีเนียส สแควร์
ชื่อผู้บริหารคุณเทวราช ธรรมารักษ์วัฒนะ
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิวัฒน์ บุญลักษณาวงศ์
ที่อยู่
76/14 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
มือถือ
099xxx
อีเมล์
 nivxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  จีเนียส สแควร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ปภาวีxxx 08173xxx watluxxx
2. ปภาวีxxx 08137xxx watluxxx
3. ณัฐชานันท์xxx 09729xxx natchxxx
4. กวาง กรชนกxxx 09797xxx kwangxxx
5. ขวัญชัย​ บxxx 08144xxx Kwancxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม24,766 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 16,626 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 51 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน