ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
18K
470
25
สถาบันสมาร์ทติวเตอร์
(Smart TuTor)
สถาบันกวดวิชาสมาร์ทติวเตอร์ติวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า 15 ปี (ติว TOEIC,IELTS,TOEFL ที่มีคนที่ได้คะแนนสูงๆ เยอะที่สุดในประเทศไทย เปิดสอนที่สถาบันและสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นให้กับองค์กร ดัง Top 10 ของประเทศ เช่น SCG, IRPC, PTT, Siam Toppan, Hitachi, สภากาชาด และอีกมากมาย

สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้ผู้ที่เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ และสามารถสอบวัดผลต่างๆได้ ซึ่งสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ได้ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานไม่ดี จนสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือสอบวัดผลได้
400,000 - 900,000 บาท
100,000 บาท ต่อเดือน
15,000 บาท ต่อปี
6 เดือน ขึ้นอยู่กับทำเลและจำนวนผู้เรียน
สมาร์ท ติวเตอร์ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มของคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน 

ในสโลแกน "ใครๆ ก็เก่งภาษาอังกฤษได้ที่สมาร์ท ติวเตอร์" ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งบุคคลและองค์กรของภาครัฐและเอกชน 

โดยผู้เรียนที่มาเรียนกับเราประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งการสอบเข้าที่ทำงานในบริษัทชั้นนำ และการสอบเข้าศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน การส่งจดหมาย, Email, การ Present งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

สำหรับคอร์สที่สอนจะมี
 1. ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • IELTS
  • TOEFL
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเราจะมี
 1. กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
 2. กลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไป
 3. กลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นบริษัท SCG, ปูนซีเมนต์นครหลวง, บริษัทฮิตาชิ เป็นต้น 
ด้วยประสบการณ์องเรากว่า 15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambride Oxford ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ ฝึกอบรมคอร์สภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

สถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรเหมาะสำหรับคนไทยสามารถใช้งานได้จริง

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาลาดพร้าว
 2. สาขา ABAC บางนา
 3. สาขา พระรามสอง 
รวมสาขาทั้งหมด3 สาขา
ค่าแรกเข้าเริ่มต้นที่ 400,000 - 900,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี (และค่ามัดจำ 50,000 บาท คืนให้เมื่อเลิกกิจการ)

การเรียนการสอน
 1. เรียนที่สถาบัน
 2. เรียนที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. หลักสูตรเรียนออนไลน์
ค่าสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ 3,000 บาท/เดือน และค่าการดูแลบำรุงรักษาวีดีโอออนไลน์ 15% 

ชาย หรือ หญิงที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เป็นผู้มีใจรักในการศึกษาและพร้อมที่จะทำประโยชน์ในสังคม ควรเป็นบุคคลท้องถิ่นและเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ควรมี CONNECTION กับมหาวิทยาลัยหรือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีเวลาบริหารสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ เฟรนไชส์ เต็มเวลา ด้วยตนเองมีเงินทุน และทัศนคติที่ดีในการบริหารการศึกษา

และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง เป็นผู้มองการณ์ไกล และ กล้าตัดสินใจ

 1. สิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของสถาบัน Smart Tutor
 2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • IELTS
  • TOEFL
 3. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด
 4. ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
 5. หลักสูตรการเรียนออนไลน์
  • ได้รับการโปรโมตจากสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ใน Social NetWork อาทิ web site สมาร์ท ติวเตอร์ ,Google นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มากมาย
  • ให้คำปรึกษาทางด้านทำเลและทางด้านการตลาด
  • ได้รับโบว์ชัวร์ จำนวน 1,000 ใบ
  • ป้ายโลโก้สมาร์ท ติวเตอร์ ตามขนาดตึกของเฟรนไชส์ซี (ไม่รวมค่าติดตั้ง)
  • ไวนิวส์ขนาด2X3 เมตร จำนวน 1 ผืน ธงญี่ปุ่นขนาด 180 cm X 55 cm จำนวน 2 ผืน
  • ใบสมัคร 100 ชุด และใบเสร็จรับเงิน 5 เล่ม
  • เอกสารและรูปภาพในการติดบอร์ด
  • ร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา กับแฟรนไชส์ซี
  • อบรมอาจารย์ ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน อบรมที่สำนักงานใหญ่
  • อบรมพนักงานประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คนอบรมที่สำนักงานใหญ่
  • อบรมผู้บริหาร
  • เอกสารตำราเรียนเบื้องต้นพร้อมคำตอบ TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, Business English อย่างละ 1 ชุด
  • ข้อสอบวัดระดับ (placement test) พร้อมคำตอบอย่างละ 1 ชุด
  • คู่มืออาจารย์ คู่มือพนักงานประชาสัมพันธ์ และคู่มือผู้บริหารอย่างละ 1 ชุดอื่นๆ
สถาบันสมาร์ทติวเตอร์เป็นที่ติดตลาดของภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ คืนทุนเร็ว

ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกิจการของตนเองที่มีผลกำไรมากกว่าเดือนละ 100,000 บาทหรือไม่?
 1. ชื่อเสียง Smart Tutor เป็นที่รู้จักดีในหมู่คนเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเรียนแล้วได้ผลจริง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาจารย์ของ Smart Tutor ไปสอนให้กับพนักงาน เช่น SCCC , SCG , PTT ซึ่งสามารถการันตรีความสำเร็จได้
 2. แฟรนไชส์ Smart Tutor มีระบบการจัดอบรมให้ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกในการทำธุรกิจ ซึ่งทาง Smart Tutor ได้บอกขั้นตอนการพัฒนาและขั้นตอนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไว้ในคู่มือแล้ว
 3. Smart Tutor จะดูแลแฟรนไชส์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดอายุสัญญา
  • ดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินธุรกิจขั้นต้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอด
  • การตลาด ทางSmart Tutor ได้ทำการโฆษณาสร้างแบรนด์ตลอดเวลา และแนะนำให้คำปรึกษาในการทำตลาดแบบเจาะลึกสำหรับสาขาย่อย
  • ให้คำแนะในการเลือกทำเลที่ตั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
 4. สามารถทำธุรกิจได้ แม้ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ด้วยสูตรความสำเร็จและการลองผิดลองถูกมาระยะเวลานาน จึงรวบรวมเป็นคู่มือเพื่อถ่ายทอดแด่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเรียนรู้งานได้เร็วแม้ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน
 5. ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ทาง Smart Tutor ได้บอกเทคนิคและระบบการทำงานที่เป็นสูตรความสำเร็จรวมทั้งวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจากพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อย
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณอรนุช ตันติสุข
ที่อยู่
52/6 ซ.ลาดพร้าว 2 (อยู่ติดกับMRT สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ
086xxx
อีเมล์
 engxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันสมาร์ทติวเตอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. กฤษฏิ์ จิxxx 06385xxx bravoxxx
2. ดุริยาง นัxxx 06209xxx Nui15xxx
3. ฟ้าใส ภู่เxxx 09098xxx fasaixxx
4. อาพาภรณ์ ธxxx 09253xxx fonapxxx
5. ชนั​ญ​ชิดาxxx 08963xxx chanuxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม25 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 17,955 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 77 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน