ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มงานพิมพ์
42K
425
31
อินเตอร์ อาร์ต
(Inter Art)
Inter art ต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจและมีความตั้งใจ รวมไปถึงรักงานด้านศิลปะในการออกแบบ ดีไซน์ มาร่วมลงทุนทำธุรกิจการบริการด้านสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ลงทุนครั้งเดียว สามารถคืนทุนในระยะเวลาไม่นาน ผลตอบแทนดี และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ ยังไม่มีงานทำสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บริหารด้วยตัวเอง โดยที่เงินลงทุนไม่มากและสามารถขยายงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
ร้าน Inter Art เริ่มเปิดกิจการให้บริการเมื่อเดือน กรกฎาคม 2540 บริการด้านงานด่วน จะเน้นนามบัตร ตัดสติ๊กเกอร์ ตรายาง เริ่มต้นจากเป็นร้านเล็กๆ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ปริ้นท์เตอร์ 1 ตัว ส่วนการตัดสติ๊กเกอร์ใช้มือตัดซึ่งช่วงนั้นเรายังไม่มีเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เนื่องจากเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ราคาค่อนข้างสูง และเราไม่มีเงินทุนเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นเพียงการประกอบกิจการแบบเล็ก ๆ

พอประกอบกิจการได้ประมาณ 2-3 เดือนเริ่มมีลูกค้าเก่าที่กลับมาใช้บริการที่เราอีกครั้ง และงานเริ่มเยอะขึ้นๆ จนทำงานกันไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าจึงได้ทำการขยายร้านออกไปอีก เพิ่มจำนวนพนักงานขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในขณะนั้น

จนกลายมาเป็นร้าน Inter Art ที่พนักงานออฟฟิศ บริษัท ห้างร้าน และลูกค้าทั่วไปรู้จักกันดีในย่านซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน ซอย7 ในปัจจุบัน

การบริการของทางร้าน Inter Art ประกอบงานด้านสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา

สิ่งพิมพ์
บริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ด่วน บริการจัดพิมพ์พร้อมออกแบบดีไซน์ อย่างครบวงจร

 • นามบัตรด่วน (มีงานพิมพ์ดำ-พิมพ์สี-ตัวอักษรทอง-ตัวอักษรเงิน-ติดรูป)
 • ตรายางด่วน (หมึกในตัว และแบบธรรมดา)
 • หัวจดหมาย – ซองจดหมาย – ซองเอกสาร – กระดาษบันทึกข้อความ
 • บริการจัดทำแผ่นพับ – ใบปลิว – แค็ตตาล็อก – โบว์ชัวร์
 • บริการจัดทำรูปเล่มเอกสาร (เข้าเล่มกระดูกงู, สันกาว, แบบห่วง, สันขดลวด)
 • บริการเคลือบบัตร (ตั้งแต่ขนาดบัตรพนักงานไปจนถึงขนาด A3)
 • บริการออกแบบและจัดทำบัตรพนักงาน (รับจำนวนตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป)
 • บริการออกแบบและจัดพิมพ์บิล/ใบเสร็จรับเงิน/แบบฟอร์มทางธุรกิจต่างๆ
 • บริการจัดทำและออกแบบปฏิทิน
 • บริการจัดทำและออกแบบหนังสือ (หนังสือรุ่น, หนังสือรายปักษ์ต่างๆ)
 • บริการออกแบบและจัดพิมพ์การ์ด เนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่นงานแต่งงาน งานบวช งานศพ

ป้ายโฆษณา บริการออกแบบและผลิตงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่

 • ป้ายผ้าใบ ไวนิล, ป้ายลูกฟูก, ป้ายบอกกทาง, ป้ายหน้าร้าน
 • งานตัดสติ๊กเกอร์ติดกระจก ติดรถยนต์ หรือติดบนวัสดุต่างๆ
 • งานพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ (Inkjet large format)
 • บริการออกแบบและจัดสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Cut Out)

งานทั้งหมดเรามีทีมงานที่พร้อมให้การบริการและการต้อนรับอย่างเป็นมิตรภาพ ราคาประหยัด ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
5 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด5 สาขา

สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจสิ่งพิมพ์
เริ่มต้นที่ 350,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณการลงทุนธุรกิจ Inter Art

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150,000 บาท
 • ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 150,000 - 250,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่)
 • ค่าจัดทำป้ายร้าน 25,000 - 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่)
 • ค่าสื่อโฆษณา 25,000 บาท/ปี
 • ค่าตกแต่งร้าน 15,000 บาท/ตรม.

สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจสิ่งพิมพ์
เริ่มต้นที่ 550,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณการลงทุนธุรกิจ Inter Art

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150,000 บาท
 • ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 350,000 - 550,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่)
 • ค่าจัดทำป้ายร้าน 25,000 - 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่)
 • ค่าสื่อโฆษณา 25,000 บาท/ปี
 • ค่าตกแต่งร้าน 15,000 บาท/ตรม.

ข้อกำหนดสำหรับผู้ร่วมธุรกิจ

 • ทำเลที่ตั้งร้าน ควรเป็นแหล่งชุมชนหรือผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น
 • ทำเลเป็นแหล่งอาคารสำนักงาน ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือใกล้สถานศึกษา
 • ผู้ร่วมธุรกิจต้องมีเงินลงทุนเบื้องต้นและเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน
 • ผู้ร่วมธุรกิจควรมีความสนใจที่จะบริหารงาน รวมทั้งมีทัศนคติและเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจอย่างชัดเจน
 • ผู้ร่วมธุรกิจควรตรวจสอบรายได้ รายจ่าย ด้วยตนเองทุกครั้งเพื่อตรวจสอบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินธุรกิจ
 • ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ อาคาร ผู้ร่วมธุรกิจรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ อาคารพร้อมทั้งค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายของพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์สิ้นเปลืองภายในร้าน หลังจากอุปกรณ์แรกเริ่มในการเปิดกิจการ ผู้ร่วมธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ออกแบบร้าน ให้เป็นรูปแบบเดียวกับร้านต้นแบบ (ผู้ร่วมธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและการก่อสร้างร้านเอง)
 • การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ “Inter Art” ป้ายหน้าร้าน และ หน้าอาคาร
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 • การบริหารงานโดยหลักเดียวกับร้านต้นแบบ
 • มีฝึกการอบรมพนักงานให้เป็นเวลา 1 เดือน ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงที่ร้านสาขาของ Inter Art
 • การให้คำแนะนำช่วยเหลือเรื่องการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
 • การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจริงในด้านต่าง ๆ เมื่อธุรกิจมีปัญหา
 • การแนะนำเทคนิคใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงการบริหารร้านให้ดียิ่งขึ้น
 • การบริการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลือง เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตามรอบการสั่งซื้อ เช่น กระดาษ, แผ่นยาง, ด้ามตรายาง, สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
 • มีการตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • อบรมภาคปฏิบัติในโปรแกรมการทำงานใหม่ ๆ ตลอดเวลา
จุดเด่นของร้าน Inter Art

จะมุ่งเน้นที่การให้การบริการต้องตรงต่อเวลา ราคาประหยัด และตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพราะเราคือผู้ผลิตและให้การบริการที่มีความมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน

ทั้งในเรื่องคุณภาพของงานที่ออกไปสู่ลูกค้า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่รับจากลูกค้ามา และแนวคิดในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะเป็นผู้เลือกสรรสินค้าและวัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณนันท์ณภัส ตันติพิพัฒน์ (ผจกฝ่ายพัฒนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Inter Art)
ที่อยู่
Inter Art สาขาซอยอารีย์ (BTS อารีย์) ถ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
มือถือ
082xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 intxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อินเตอร์ อาร์ต
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. THITIxxx 08186xxx tengkxxx
2. นายวัชรพงศxxx 08787xxx t.wonxxx
3. กนกวรรณxxx 06156xxx plapixxx
4. นิธินันท์ xxx 08006xxx Pornpxxx
5. วีระพล คล้xxx 09299xxx weeraxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม31 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 41,739 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 50 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน