คำนวณ    คำนวณการเงิน    คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
134K
คำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีตรงที่ที่เรามีรายได้ แต่ภาษีในส่วนนี้เราไม่ได้เป็นผู้ที่ยื่นเสียภาษีเองทุกครั้ง เพราะผู้ที่ต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือผู้ที่จ่ายเงินให้กับเรานั่นเอง ซึ่งในทางกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเราสามารถยื่นจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย นี้ได้ภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไปนับตั้งแต่เรามีรายได้ก้อนนั้นเข้ามา แต่ถ้าหากว่าวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนั้นเป็นวันหยุดราชการ เราก็สามารถเลื่อนวันที่เราต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกไปได้จนถึงวันแรกที่เปิดทำการหลังจากวันที่ 7 นั่นเอง (บุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิ์ หัก ณ ที่จ่ายบุคคลอื่น แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน สามารถ หัก ณ ที่จ่ายบุคคลอื่นได้)
คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Vat Calculator)
คำอธิบาย : เครื่องคิด คำนวณ หัก ณ ที่จ่าย เพียงกรอกยอดรายการเข้าไป 1 หรือมากกว่านั้น และกรอกส่วนลด % เข้าไป เครื่องมือจะคำนวณให้ว่ายอดของรายการทั้งหมดเป็นเท่าไร รวมถึงยอดของส่วนลด, ยอดvat และยอดหลังรวม vat ตลอดจน ภาษี หักณ ที่จ่าย และยอดรวม vat หลังหัก ณ ที่จ่ายเป็นเท่าไร
 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :
รายการที่ 1 :
 บาท 
รายการที่ 2 :
 บาท 
รายการที่ 3 :
 บาท 
รายการที่ 4 :
 บาท 
 
ส่วนลด :
  %
 
ผลการคำนวณ
รายการ บาท
รวม/Gross 0.00
ยอดส่วนลด 0.00
ยอดรวม/Total 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% 0.00
รวมทั้งสิ้น(Total amount) 0.00
ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
ยอดรวมvat หลัง หัก ณ ที่จ่าย 0.00
หมายเหตุ :  ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
คำนวณการเงินที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.