คำนวณ    คำนวณการเงิน    คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
111K
คำนวณ ดอกเบี้ยเงินฝาก
        ภาษีจากการฝากเงินนั้น แยกคิดตามประเภทเงินฝาก หากฝากประจำ จะคิดภาษี 15% ทันที ที่มีดอกเบี้ย แต่หากฝากเงินแบบออมทรัพย์ จะคิดภาษี 15% ก็ต่อเมื่อ มีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาท เท่านั้น
        อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยขึ้นกับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา จึงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นต้น
        อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ฝากนำเงินมาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงิน
คำนวนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ย :  
% *
จำนวนเงินฝาก :  
บาท *
วันที่เริ่มฝาก :  
วันที่ เดือน ปี
วันที่ครบกำหนดฝาก :  
วันที่ เดือน ปี
ผลการคำนวณ
รายการ จำนวน (หน่วย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก %
ภาษี บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากสุทธิที่ได้รับ บาท
คำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
ดอกเบี้ย :  
% *
จำนวนเงินฝาก :  
บาท *
วันที่เริ่มฝาก :  
วันที่ เดือน ปี
ระยะเวลาฝาก :  
  3 เดือน        6 เดือน        12 เดือน
ผลการคำนวณ
รายการ จำนวน (หน่วย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก %
ภาษี บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากสุทธิที่ได้รับ บาท
หมายเหตุ :  ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
คำนวณการเงินที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.