แบบทดสอบ    เจ้าของร้าน    ธุรกิจร้านขายปุ๋ยและยา
| ทดสอบ 975 คน | ผ่าน 574 คน | คิดเป็น 58.87%
16K
49
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจเปิดร้านขายปุ๋ยและยา

ทำแบบทดสอบ 975 คน | ผ่าน 574 คน | คิดเป็น 58.87%
แบบทดสอบ ความพร้อม เปิดร้านขายปุ๋ยและยา
        ธุรกิจร้านขายปุ๋ยและยา บอกก่อนว่า ธุรกิจการเกษตร เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการหมุนเวียนการใช้สินค้าเกี่ยวกับ การเกษตรมากมาย กิจการร้านค้าประเภทนี้สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ในย่านการเพาะปลูก ที่มีกลุ่มลูกค้า เกษตรกร คุณต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วย อาทิเช่น การจดทะเบียนการค้า การจำหน่ายปุ๋ย การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช การจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชผู้ขาย ต้องได้รับการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรและเมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงจะนำใบประกาศนียบัตรมาขอใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ

ข้อ 1.ก่อนที่คุณจะเปิดร้านขายปุ๋ยและยา คุณเคยสำรวจหรือไม่ว่าในแถบที่คุณอยู่มีร้านขายปุ๋ยและยากี่ร้าน และยอดขายแต่ละร้านเป็นอย่างไร
 
ข้อ 2.คุณทราบหรือไม่ว่าต้องมีการจดทะเบียนการค้า และมีการจดทะเบียนค้าปุ๋ย
 
ข้อ 3.คุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขายปุ๋ยและยามาก่อนหรือไม่
 
ข้อ 4.คุณตั้งใจว่าจะขายสินค้าเป็นเงินสดเท่านั้นและจะไม่ยอมขายสินค้าเป็นเงินเชื่อโดยถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 5.คุณมีวิธีในการตรวจเช็คปุ๋ยและยาจากตัวแทนขายส่งว่ามีเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปุ๋ยและยาปลอม ใช่หรือไม่
 
ข้อ 6.คุณศึกษาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายปุ๋ยและยามาอย่างดีแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 7.ในการซื้อสินค้าจากร้านขายส่งสินค้าทางการเกษตรทุกครั้งคุณมีการเก็บหลักฐานทางการเงินหรือสัญญาต่างๆ ไว้อย่างเรียบร้อยและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 8.หลังจากเปิดร้านแล้วคุณมีเงินสำรองไว้หมุนเวียนในธุรกิจอีกอย่างน้อย 6 เดือน ใช่หรือไม่
 
ข้อ 9.คุณรับได้หรือไม่หากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้
 
ข้อ 10.คุณเคยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับร้านขายปุ๋ยและยาจากร้านที่คุณรู้จักบ้างหรือไม่
 
ข้อ 11.คุณคำนวณสัดส่วนเงินลงทุนและผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับแล้วว่ามีสัดส่วนผลกำไรที่ดีสามารถทำให้คุณร่ำรวยจากธุรกิจนี้ได้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 12.คุณสามารถยอมรับได้หรือไม่หากธุรกิจของคุณไม่ประสบความสำเร็จ และคุณต้องสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดไป
 
ข้อ 13.คุณมีการวางแผนแก้ปัญหาหรือไม่หากยอดขายในร้านของคุณสู้ร้านที่ขายสินค้าแบบเงินเชื่อให้กับลูกค้าไม่ได้
 
ข้อ 14.คุณมีเงินทุนที่มากพอและมีสายป่านที่ยาวพอสำหรับธุรกิจนี้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 15.คุณมีการวางแผนขายสินค้าอื่นเช่น เครื่องมือการเกษตรหรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าด้วย ใช่หรือไม่
 
ข้อ 16.คุณทราบหรือไม่ว่าใบอนุญาตแต่ละใบที่คุณขอมานั้นต้องมีการต่ออายุตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่เป็นจำนวนเงินสูงพอสมควร
 
ข้อ 17.คุณทราบหรือไม่ว่าธุรกิจร้านขายปุ๋ยและยาในบางเดือนอาจมียอดขายที่น้อยมาก เนื่องจากบางช่วงพืชที่ลูกค้าปลูกกำลังโตจึงยังไม่ต้องใช้สินค้าจากคุณมากนัก
 
ข้อ 18.คุณมีการวางแผนในการจัดร้านขายปุ๋ยและยาของคุณให้มีระบบถ่ายเทอากาศหมุนเวียนอย่างดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 19.คุณทราบหรือไม่ว่าในการขายยาและเมล็ดพันธุ์ต้องมีการจดทะเบียนขอใบอนุญาต ขอขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใบขออนุญาตค้าเมล็ดพันธ์
 
ข้อ 20.กรณีที่คุณจำเป็นต้องขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ลูกค้าบางราย คุณมีการทำสัญญาเงื่อนไขการชำระเงินเป็นหลักฐานรัดกุม เพื่อป้องกันกรณีการผิดสัญญาไม่ชำระเงินตามกำหนด ใช่หรือไม่
 
ข้อ 21.คุณเคยศึกษาแนวโน้มของธุรกิจร้านขายปุ๋ยขายยาหรือไม่ว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
 
ข้อ 22.คุณมีการติดตามข่าวสารทางการเกษตรและวิธีการแก้ปัญหาศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 23.หากคุณจำเป็นต้องขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน คุณมั่นใจว่าได้ศึกษารายละเอียดในการขอกู้ตลอดจนเงื่อนไขในการขอกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดีแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 24.คุณมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยยาแต่ละประเภทดีและพร้อมที่จะตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 25.คุณมีการวางแผนการสต็อคสินค้าอย่างเป็นระบบเพื่อระบายสินค้าให้ไม่มีสินค้าเก่าเหลือตกค้าง ใช่หรือไม่
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,105 
   ผ่าน9,524 
   ไม่ผ่าน6,581 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,707 
   ผ่าน7,315 
   ไม่ผ่าน77,392 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,903 
   ผ่าน1,109 
   ไม่ผ่าน794 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,544 
   ผ่าน26,350 
   ไม่ผ่าน29,194 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน282,152 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs758,248 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์63,102 
แบบทดสอบ อื่นๆ393,384 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด223,199 
เดือนนี้1,689 
วันนี้52 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.