แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
| ทดสอบ 173 คน | ผ่าน 60 คน | คิดเป็น 34.68%
3.9K
facebook
google plus

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1

ทำแบบทดสอบ 173 คน | ผ่าน 60 คน | คิดเป็น 34.68%
แบบทดสอบ พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.   อาชีพ

ข้อ 1.การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) มีความสำคัญอย่างไร
 
ข้อ 2.การวางเมาส์หน้าข้อความแล้วกดคลิกเป็นการเลือกแบบใด
 
ข้อ 3.เมื่อเลือกข้อความ สวัสดีปีใหม่ แล้วคลิกปุ่ม ตามรูป ข้อความที่ได้เป็นอย่างไร      
 
ข้อ 4.ถ้าต้องการแก้ไขข้อความใน WordArt ที่เราสร้างจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร
 
ข้อ 5.ความหมายของการผสานเซลล์ (Merge Cell) ในข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 6.ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้งานในลักษณะเป็นจดหมายเวียน (Mail Merge) ได้
 
ข้อ 7.ข้อใดสำคัญที่สุดในการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
 
ข้อ 8.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
 
ข้อ 9.เมื่อจะสร้างตารางที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด จะสร้างข้อใดเป็นอันดับแรก
 
ข้อ 10. ตารางข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการลงทะเบียนเรียน
 
ข้อ 11. บริษัทแห่งหนึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า พนักงาน 1 คน จะต้องติดต่อลูกค้าได้หลายคน แต่ลูกค้าแต่ละคนจะติดต่อพนักงานได้หลายคน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าดังกล่าวจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
 
ข้อ 12.ถ้าต้องการปรับความกว่างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลในเซลล์โดยอัตโนมัติควรทำอย่างไร
 
ข้อ 13.ข้อใดคือความหมายของ =SUM(D5:D7)
 
ข้อ 14.ถ้าต้องการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาในปี 2551-2553 ควรนำเสนอเป็นแผนภูมิแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 
ข้อ 15.ถ้าข้อมูลในตารางมีปริมาณมากเราควรใช้วิธีการใดต่อไปนี้จัดการเก็บข้อมูลเพื่อให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือคำนวณสามารถทำได้ง่ายขึ้น
 
ข้อ 16.เมื่อจะเริ่มเตรียมงานนำเสนอ ควรจะดำเนินการในขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
 
ข้อ 17.ประโยชน์ของการใส่เทคนิคให้กับสไลด์ คือข้อใด
 
ข้อ 18.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Powerpoint
 
ข้อ 19.ถ้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แล้โฮมเพจจะเปรียบได้กับอะไร
 
ข้อ 20. ข้อใดเป็นความหมายที่ตรงกับคำว่าเว็บบราวเซอร์ มากที่สุด
 
ข้อ 21. หากต้องการเข้าไปที่ http:/www.google.com ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ที่ช่องใด
 
ข้อ 22.โปรแกรม Internet Explorer เหมาะสำหรับใช้ในงานในข้อใด
 
ข้อ 23. ข้อใดสำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine
 
ข้อ 24.ISP คืออะไร
 
ข้อ 25.ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงรายชื่อเว็บเพจที่มีการบันทึก
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,659 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,583 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,976 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,606 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.