Freshmart
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง..
ความสนใจด้านอาช.. แบบทดสอบ Emotio..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,836 
   ผ่าน9,361 
   ไม่ผ่าน6,475 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,562 
   ผ่าน6,746 
   ไม่ผ่าน73,816 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,819 
   ผ่าน1,060 
   ไม่ผ่าน759 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,489 
   ผ่าน26,010 
   ไม่ผ่าน28,479 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน275,915 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs736,730 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,375 
แบบทดสอบ อื่นๆ379,968 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,445 
เดือนนี้1,271 
วันนี้116 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
เข้าชม 3,670 ครั้ง | ทดสอบ 168 คน | ผ่าน 59 คน | คิดเป็น 35.12%   

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1

ทำแบบทดสอบ 168 คน | ผ่าน 59 คน | คิดเป็น 35.12%
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) มีความสำคัญอย่างไร
 
ข้อ 2.การวางเมาส์หน้าข้อความแล้วกดคลิกเป็นการเลือกแบบใด
 
ข้อ 3.เมื่อเลือกข้อความ สวัสดีปีใหม่ แล้วคลิกปุ่ม ตามรูป ข้อความที่ได้เป็นอย่างไร      
 
ข้อ 4.ถ้าต้องการแก้ไขข้อความใน WordArt ที่เราสร้างจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร
 
ข้อ 5.ความหมายของการผสานเซลล์ (Merge Cell) ในข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 6.ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้งานในลักษณะเป็นจดหมายเวียน (Mail Merge) ได้
 
ข้อ 7.ข้อใดสำคัญที่สุดในการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
 
ข้อ 8.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
 
ข้อ 9.เมื่อจะสร้างตารางที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด จะสร้างข้อใดเป็นอันดับแรก
 
ข้อ 10. ตารางข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 11. บริษัทแห่งหนึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า พนักงาน 1 คน จะต้องติดต่อลูกค้าได้หลายคน แต่ลูกค้าแต่ละคนจะติดต่อพนักงานได้หลายคน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าดังกล่าวจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
ข้อ 12.ถ้าต้องการปรับความกว่างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลในเซลล์โดยอัตโนมัติควรทำอย่างไร
 
ข้อ 13.ข้อใดคือความหมายของ =SUM(D5:D7)
 
ข้อ 14.ถ้าต้องการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาในปี 2551-2553 ควรนำเสนอเป็นแผนภูมิแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 
ข้อ 15.ถ้าข้อมูลในตารางมีปริมาณมากเราควรใช้วิธีการใดต่อไปนี้จัดการเก็บข้อมูลเพื่อให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือคำนวณสามารถทำได้ง่ายขึ้น
 
ข้อ 16.เมื่อจะเริ่มเตรียมงานนำเสนอ ควรจะดำเนินการในขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
 
ข้อ 17.ประโยชน์ของการใส่เทคนิคให้กับสไลด์ คือข้อใด
 
ข้อ 18.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Powerpoint
 
ข้อ 19.ถ้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แล้โฮมเพจจะเปรียบได้กับอะไร
 
ข้อ 20. ข้อใดเป็นความหมายที่ตรงกับคำว่าเว็บบราวเซอร์ มากที่สุด
ข้อ 21. หากต้องการเข้าไปที่ http:/www.google.com ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ที่ช่องใด
ข้อ 22.โปรแกรม Internet Explorer เหมาะสำหรับใช้ในงานในข้อใด
 
ข้อ 23. ข้อใดสำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine
 
ข้อ 24.ISP คืออะไร
 
ข้อ 25.ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงรายชื่อเว็บเพจที่มีการบันทึก
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.