ทำเลค้าขาย     ภาคใต้
33K
1
twitter
google plus
เช่น กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, สงขลา, ยะลา
ทำเลขายดี
ค้นหาทำเลค้าขาย Read more
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.บลูเพิร์ล ภูเก็ต
-
0
5
477
2.เซ็นทรัล ภูเก็ต
-
700
5
492
3.ตลาดลานสกา
-
0
0
1,044
4.ตลาดขนอม
-
0
0
1,273
5.ตลาดวัดปทุม
-
0
0
944
6.ตลาดนับนุสรณ์
-
0
0
1,119
7.ตลาดถ้ำทอง
-
0
0
603
8.ตลาดฉวาง
-
0
0
662
9.ตลาดท่ายาง (ทุ่งใหญ่)
-
0
0
1,475
10.ตลาดทุ่งสง
-
0
0
2,569
11.ตลาดศรีไท
-
0
0
615
12.ตลาดรุ่งเรือง
-
0
0
1,159
13.เทศบาลตำบลหัวไทร
-
0
0
1,058
14.ตลาดเทศบาลเชียรใหญ่
-
0
0
779
15.ตลาดบ่อล้อ
-
0
0
989
16.ตลาดหัวถนน
-
0
0
1,281
17.ตลาดท่าม้า
-
0
0
843
18.
ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ
-
0
0
749
19.ตลาดสดแม่สมจิตร
-
0
0
825
20.ตลาดแม่โสภา
-
0
0
721
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ
-
0
0
697
22.ตลาดสดเทศบาลดอนสัก
-
0
0
971
23.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฉาง
-
0
0
656
24.ตลาดสดยิ่งเจริญกิจ กม. 18
-
0
0
1,741
25.ตลาดสดศรีมงคล
-
0
0
720
26.ตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดไชยา
-
0
0
757
27.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา
-
0
0
596
28.ตลาดสดนาสาร
-
0
0
849
29.ตลาดอุดมสิน
-
0
0
631
30.ตลาดสดศรีฟ้า
-
0
0
619
31.ตลาดสดบ่อผุด
-
0
0
679
32.ตลาดเจริญลาภ
-
0
0
595
33.ตลาดแหลมดิน
-
0
0
748
34.ตลาดดาวซีฟู้ด
-
0
0
635
35.ตลาดละไม
-
0
0
770
36.ตลาดสดบางสวรรค์
-
0
0
752
37.ตลาดนัดไดมอนด์
-
0
0
2,990
38.ตลาดสำเภาทอง
-
0
0
2,456
39.ตลาดสดหน้าศูนย์พัฒนา
-
0
0
1,150
40.ตลาดกอบกาญจน์นฤมิต
-
0
0
679
41.ตลาดอวยชัย 2
-
0
0
1,070
42.ตลาดเทศบาลเมืองหลังสวน
-
0
0
1,272
43.ตลาดนัดปากน้ำหลังสวน
-
0
0
867
44.ตลาดเขาปีบ
-
0
5
1,606
45.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์
-
0
0
698
46.ตลาดสวีรุ่งเรือง
-
0
0
713
47.ตลาดเทศบาลพะโต๊ะ
-
0
0
784
48.ตลาดเทศบาลตำบลละแม
-
0
0
886
49.ตลาดเอื้ออารีย์
-
0
0
869
50.ตลาดสดเทศบาลตำบลสะพลี
-
0
0
795
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลปะทิว
-
0
0
683
52.ตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
-
0
0
835
53.ตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ
-
0
0
1,038
54.ตลาดเทศบาลปากน้ำชุมพร
-
0
0
3,255
55.ตลาดพงศธร (หมอชิน)
-
0
0
727
56.ตลาดสดชุมพร
-
0
0
1,645
57.ตลาดสดปฐมพร
-
0
0
682
58.ตลาดเทศบาลเมืองชุมพร
-
0
0
1,561
59.ตลาดสาธารณะ 1 เทศบาลนครภูเก็ต
-
0
0
662
60.ตลาดใหม่มุมเมือง
-
0
0
790
61.ตลาดเกษตรห้าแยกฉลอง
-
0
0
1,237
62.ตลาดแม่อุบล
-
0
0
741
63.ตลาดบันซ้าน
-
0
0
2,186
64.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชิงทะเล
-
0
0
1,181
65.ตลาดท่าเรือ, ภูเก็ต
-
0
0
979
66.ตลาดเพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลเทพวงศา
-
0
0
688
67.ตลาดสดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง
-
0
0
747
68.ตลาดสดเทศบาลตำบลทับปุด
-
0
0
817
69.ตลาดบางม่วง
-
0
0
681
70.ตลาดสดเขาหลัก-บางเนียง
-
0
0
1,168
71.ตลาดสด บ.ข.ส.ตะกั่วป่า
-
0
0
1,126
72.ตลาดสดย่านยาว
-
0
0
691
73.ตลาดสดคุระบุรี (เอกชน)
-
0
0
765
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกลอย
-
0
0
1,147
75.ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา
-
0
4
1,207
76.ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน
-
0
0
923
77.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
-
0
0
941
78.ตลาดกลางชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม
-
0
0
838
79.ตลาดเพชรสุก
-
0
0
785
80.ตลาดรุ่งโรจน์
-
0
0
914
81.ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
-
0
0
754
82.ตลาดสดมหาราช
-
0
0
1,691
83.ตลาดสดกำพวน
-
0
0
619
84.ตลาดสด บขส. (จ่าสาท)
-
0
0
646
85.ตลาดสดเทศบาลตำบลกะเปอร์
-
0
0
875
86.ตลาดสดเทศบาลตำบลหงาว
-
0
0
715
87.ตลาดสดโชคดี
-
0
0
614
88.ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
-
0
0
1,780
89.ตลาดส่งเสริมการตลาด
-
0
0
654
90.ตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง
-
0
0
617
91.ตลาดสดเทศบาลตำบลตันหยงมัส
-
0
0
915
92.ตลาดอุปการรือเสาะ
-
0
0
675
93.ตลาดรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
-
0
0
699
94.ตลาดสดเทศบาลยี่งอ
-
0
5
720
95.ตลาดเทศบาลตำบลปะลุรู
-
0
0
706
96.ตลาดบาเละฮีเล
-
0
0
839
97.ตลาดสดเทศบาลเบตง
-
0
0
2,658
98.ตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา
-
0
0
734
99.ตลาดยะลา (ตลาดรถไฟ)
-
0
0
1,902
100.ตลาดสดผังเมือง 4
-
0
0
954
101.ตลาดสดเมืองใหม่
-
0
0
759
102.ตลาดสดเทศบาลตำบลตะลุบัน
-
0
0
752
103.ตลาดเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
-
0
0
956
104.ตลาดสดอรณี
-
0
0
699
105.ตลาดสดเทศบาล ตำบลปะนาเระ
-
0
0
870
106.ตลาดมะกรูด
-
0
0
867
107.ตลาดเทศวิวัฒน์ 2
-
0
0
894
108.ตลาดเทศวิวัฒน์ 1
-
0
0
772
109.ตลาดสดเทศบาล ตำบลควนโดน
-
0
0
804
110.ตลาดสดเทศบาล ตำบลทุ่งหว้า
-
0
0
839
111.ตลาดเทศบาล ตำบลกำแพง
-
0
0
891
112.ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง
-
0
0
1,571
113.ตลาดสดเทศบาล เมืองสตูล
-
0
0
2,131
114.ตลาดสดม่วงงาม
-
0
5
1,540
115.ตลาดสดหน้าเมืองสิงหนคร
-
0
0
1,721
116.ตลาดเทศบาลตำบลระโนด
-
0
0
1,127
117.ตลาดกลางเพื่อการเกษตรสะบ้าย้อย
-
0
0
810
118.ตลาดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
-
0
0
1,107
119.ตลาดสดสาธารณะเทศบาลเมืองสะเดา
-
0
1
1,159
120.ตลาดกอบกุล
-
0
0
849
121.ตลาดสดทุ่งลุง
-
0
0
1,559
122.ตลาดสดพลาซ่า 3
-
0
0
1,959
123.ตลาดเอกภาพ
-
0
0
755
124.ตลาดสดควนเนียง
-
0
0
1,046
125.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาทวี
-
0
0
1,132
126.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-
0
0
1,487
127.ตลาดรถไฟ สงขลา
-
0
0
1,127
128.ตลาดสดศิริอาเขต
-
0
0
750
129.ตลาดสดจะนะ
-
0
0
1,374
130.ตลาดปากพะยูน
-
0
0
857
131.ตลาดควนขนุน
-
0
0
1,223
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ขรี
-
0
0
1,267
133.ตลาดสดบางแก้ว
-
0
0
864
134.ตลาดสดเทศบาลเขาชัยสน
-
0
0
810
135.ตลาดใหม่ป่าพะยอม
-
0
0
1,045
136.ตลาดสดผดุงดอนยอ
-
0
0
1,755
137.ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง
-
0
0
1,840
138.ตลาดคลองชี
-
0
0
973
139.ตลาดคลองปาง
-
0
0
822
140.ตลาดสุทธินนท์
-
0
0
828
141.ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
-
0
0
1,061
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
-
0
0
893
143.ตลาดทุ่งยาว
-
0
5
1,366
144.ตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง
-
0
0
1,175
145.ตลาดศรีศุภผล
-
0
0
950
146.ตลาดท่ากลาง
-
0
0
1,696
147.ตลาดสดเทศบาลนครตรัง
-
0
5
2,006
148.
กรีนวิว เดอะทรี เกาะพะงัน
-
0
10
2,924
149.
ลีทรัพย์สิน
-
0
0
2,094
150.
แปซิฟิก พลาซ่า
-
0
0
1,956
151.เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง
-
0
0
5,741
152.จังซีลอน ป่าตอง
-
0
5
3,323
153.โอเชี่ยน ชอปปิ้งมอลล์
-
0
0
6,276
154.
ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
-
0
3
3,355
155.เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
-
0
0
9,498
156.เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
-
0
3
3,118
157.
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
-
0
5
4,572
158.เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
-
0
1
4,850
159.
ตลาดน้ำหาดใหญ่
-
180
29
18,967
160.
เฉวงวอล์คกิ้งสตรีท
-
456
5
12,909
161.
ตลาดนัดริมบึงศรีภูฯ @ หาดใหญ่
-
0
5
7,445
162.
ลันตาบาซ่าร์
49,000
0
11
9,926
163.ตลาดท้ายรถ เจ้าฟ้าวาไรตี้
-
0
18
12,292
164.ตลาดสดกะทู้ (ใหม่)
-
0
6
11,077
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,719
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
7
Non-Verified
1,712
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,357
มูลค่าเช่ารวม832,990
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,741,465
จำนวนสมาชิก36,337
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด20,861
เดือนนี้147
วันนี้11
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.