ทำเลค้าขาย     ภาคใต้
34K
1
twitter
google plus
เช่น กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, สงขลา, ยะลา
ทำเลขายดี
ค้นหาทำเลค้าขาย Read more
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.บลูเพิร์ล ภูเก็ต
-
0
5
495
2.เซ็นทรัล ภูเก็ต
-
700
5
527
3.ตลาดลานสกา
-
0
0
1,056
4.ตลาดขนอม
-
0
0
1,280
5.ตลาดวัดปทุม
-
0
0
944
6.ตลาดนับนุสรณ์
-
0
0
1,121
7.ตลาดถ้ำทอง
-
0
0
606
8.ตลาดฉวาง
-
0
0
662
9.ตลาดท่ายาง (ทุ่งใหญ่)
-
0
0
1,490
10.ตลาดทุ่งสง
-
0
0
2,632
11.ตลาดศรีไท
-
0
0
618
12.ตลาดรุ่งเรือง
-
0
0
1,167
13.เทศบาลตำบลหัวไทร
-
0
0
1,063
14.ตลาดเทศบาลเชียรใหญ่
-
0
0
781
15.ตลาดบ่อล้อ
-
0
0
1,002
16.ตลาดหัวถนน
-
0
0
1,290
17.ตลาดท่าม้า
-
0
0
850
18.
ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ
-
0
0
756
19.ตลาดสดแม่สมจิตร
-
0
0
827
20.ตลาดแม่โสภา
-
0
0
721
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ
-
0
0
698
22.ตลาดสดเทศบาลดอนสัก
-
0
0
973
23.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฉาง
-
0
0
656
24.ตลาดสดยิ่งเจริญกิจ กม. 18
-
0
0
1,747
25.ตลาดสดศรีมงคล
-
0
0
720
26.ตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดไชยา
-
0
0
759
27.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา
-
0
0
596
28.ตลาดสดนาสาร
-
0
0
850
29.ตลาดอุดมสิน
-
0
0
631
30.ตลาดสดศรีฟ้า
-
0
0
619
31.ตลาดสดบ่อผุด
-
0
0
679
32.ตลาดเจริญลาภ
-
0
0
595
33.ตลาดแหลมดิน
-
0
0
748
34.ตลาดดาวซีฟู้ด
-
0
0
635
35.ตลาดละไม
-
0
0
777
36.ตลาดสดบางสวรรค์
-
0
0
763
37.ตลาดนัดไดมอนด์
-
0
0
3,025
38.ตลาดสำเภาทอง
-
0
0
2,498
39.ตลาดสดหน้าศูนย์พัฒนา
-
0
0
1,152
40.ตลาดกอบกาญจน์นฤมิต
-
0
0
679
41.ตลาดอวยชัย 2
-
0
0
1,073
42.ตลาดเทศบาลเมืองหลังสวน
-
0
0
1,293
43.ตลาดนัดปากน้ำหลังสวน
-
0
0
880
44.ตลาดเขาปีบ
-
0
5
1,623
45.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์
-
0
0
698
46.ตลาดสวีรุ่งเรือง
-
0
0
716
47.ตลาดเทศบาลพะโต๊ะ
-
0
0
786
48.ตลาดเทศบาลตำบลละแม
-
0
0
892
49.ตลาดเอื้ออารีย์
-
0
0
876
50.ตลาดสดเทศบาลตำบลสะพลี
-
0
0
799
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลปะทิว
-
0
0
683
52.ตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
-
0
0
835
53.ตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ
-
0
0
1,041
54.ตลาดเทศบาลปากน้ำชุมพร
-
0
0
3,274
55.ตลาดพงศธร (หมอชิน)
-
0
0
727
56.ตลาดสดชุมพร
-
0
0
1,661
57.ตลาดสดปฐมพร
-
0
0
682
58.ตลาดเทศบาลเมืองชุมพร
-
0
0
1,585
59.ตลาดสาธารณะ 1 เทศบาลนครภูเก็ต
-
0
0
668
60.ตลาดใหม่มุมเมือง
-
0
0
795
61.ตลาดเกษตรห้าแยกฉลอง
-
0
0
1,243
62.ตลาดแม่อุบล
-
0
0
745
63.ตลาดบันซ้าน
-
0
0
2,203
64.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชิงทะเล
-
0
0
1,187
65.ตลาดท่าเรือ, ภูเก็ต
-
0
0
999
66.ตลาดเพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลเทพวงศา
-
0
0
689
67.ตลาดสดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง
-
0
0
748
68.ตลาดสดเทศบาลตำบลทับปุด
-
0
0
822
69.ตลาดบางม่วง
-
0
0
681
70.ตลาดสดเขาหลัก-บางเนียง
-
0
0
1,177
71.ตลาดสด บ.ข.ส.ตะกั่วป่า
-
0
0
1,140
72.ตลาดสดย่านยาว
-
0
0
692
73.ตลาดสดคุระบุรี (เอกชน)
-
0
0
765
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกลอย
-
0
0
1,157
75.ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา
-
0
4
1,212
76.ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน
-
0
0
925
77.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
-
0
0
942
78.ตลาดกลางชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม
-
0
0
840
79.ตลาดเพชรสุก
-
0
0
790
80.ตลาดรุ่งโรจน์
-
0
0
922
81.ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
-
0
0
755
82.ตลาดสดมหาราช
-
0
0
1,695
83.ตลาดสดกำพวน
-
0
0
619
84.ตลาดสด บขส. (จ่าสาท)
-
0
0
646
85.ตลาดสดเทศบาลตำบลกะเปอร์
-
0
0
876
86.ตลาดสดเทศบาลตำบลหงาว
-
0
0
717
87.ตลาดสดโชคดี
-
0
0
614
88.ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
-
0
0
1,790
89.ตลาดส่งเสริมการตลาด
-
0
0
654
90.ตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง
-
0
0
617
91.ตลาดสดเทศบาลตำบลตันหยงมัส
-
0
0
917
92.ตลาดอุปการรือเสาะ
-
0
0
677
93.ตลาดรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
-
0
0
699
94.ตลาดสดเทศบาลยี่งอ
-
0
5
720
95.ตลาดเทศบาลตำบลปะลุรู
-
0
0
707
96.ตลาดบาเละฮีเล
-
0
0
839
97.ตลาดสดเทศบาลเบตง
-
0
0
2,662
98.ตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา
-
0
0
735
99.ตลาดยะลา (ตลาดรถไฟ)
-
0
0
1,907
100.ตลาดสดผังเมือง 4
-
0
0
954
101.ตลาดสดเมืองใหม่
-
0
0
759
102.ตลาดสดเทศบาลตำบลตะลุบัน
-
0
0
752
103.ตลาดเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
-
0
0
956
104.ตลาดสดอรณี
-
0
0
699
105.ตลาดสดเทศบาล ตำบลปะนาเระ
-
0
0
870
106.ตลาดมะกรูด
-
0
0
867
107.ตลาดเทศวิวัฒน์ 2
-
0
0
896
108.ตลาดเทศวิวัฒน์ 1
-
0
0
772
109.ตลาดสดเทศบาล ตำบลควนโดน
-
0
0
804
110.ตลาดสดเทศบาล ตำบลทุ่งหว้า
-
0
0
839
111.ตลาดเทศบาล ตำบลกำแพง
-
0
0
894
112.ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง
-
0
0
1,586
113.ตลาดสดเทศบาล เมืองสตูล
-
0
0
2,133
114.ตลาดสดม่วงงาม
-
0
5
1,575
115.ตลาดสดหน้าเมืองสิงหนคร
-
0
0
1,731
116.ตลาดเทศบาลตำบลระโนด
-
0
0
1,138
117.ตลาดกลางเพื่อการเกษตรสะบ้าย้อย
-
0
0
811
118.ตลาดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
-
0
0
1,110
119.ตลาดสดสาธารณะเทศบาลเมืองสะเดา
-
0
1
1,171
120.ตลาดกอบกุล
-
0
0
852
121.ตลาดสดทุ่งลุง
-
0
0
1,568
122.ตลาดสดพลาซ่า 3
-
0
0
1,968
123.ตลาดเอกภาพ
-
0
0
755
124.ตลาดสดควนเนียง
-
0
0
1,054
125.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาทวี
-
0
0
1,148
126.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-
0
0
1,495
127.ตลาดรถไฟ สงขลา
-
0
0
1,136
128.ตลาดสดศิริอาเขต
-
0
0
754
129.ตลาดสดจะนะ
-
0
0
1,383
130.ตลาดปากพะยูน
-
0
0
857
131.ตลาดควนขนุน
-
0
0
1,224
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ขรี
-
0
0
1,268
133.ตลาดสดบางแก้ว
-
0
0
864
134.ตลาดสดเทศบาลเขาชัยสน
-
0
0
810
135.ตลาดใหม่ป่าพะยอม
-
0
0
1,049
136.ตลาดสดผดุงดอนยอ
-
0
0
1,760
137.ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง
-
0
0
1,840
138.ตลาดคลองชี
-
0
0
981
139.ตลาดคลองปาง
-
0
0
826
140.ตลาดสุทธินนท์
-
0
0
830
141.ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
-
0
0
1,064
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
-
0
0
894
143.ตลาดทุ่งยาว
-
0
5
1,372
144.ตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง
-
0
0
1,186
145.ตลาดศรีศุภผล
-
0
0
960
146.ตลาดท่ากลาง
-
0
0
1,707
147.ตลาดสดเทศบาลนครตรัง
-
0
5
2,013
148.
กรีนวิว เดอะทรี เกาะพะงัน
-
0
10
2,924
149.
ลีทรัพย์สิน
-
0
0
2,104
150.
แปซิฟิก พลาซ่า
-
0
0
1,957
151.เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง
-
0
0
5,776
152.จังซีลอน ป่าตอง
-
0
5
3,330
153.โอเชี่ยน ชอปปิ้งมอลล์
-
0
0
6,299
154.
ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
-
0
3
3,364
155.เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
-
0
0
9,624
156.เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
-
0
3
3,139
157.
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
-
0
5
4,630
158.เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
-
0
1
4,907
159.
ตลาดน้ำหาดใหญ่
-
180
29
18,970
160.
เฉวงวอล์คกิ้งสตรีท
-
456
5
13,119
161.
ตลาดนัดริมบึงศรีภูฯ @ หาดใหญ่
-
0
5
7,451
162.
ลันตาบาซ่าร์
49,000
0
11
9,929
163.ตลาดท้ายรถ เจ้าฟ้าวาไรตี้
-
0
18
12,310
164.ตลาดสดกะทู้ (ใหม่)
-
0
6
11,112
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,719
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
7
Non-Verified
1,712
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,377
มูลค่าเช่ารวม856,990
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,776,959
จำนวนสมาชิก36,504
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด21,321
เดือนนี้208
วันนี้4
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.