หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ
13K
14
7
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง)
SMEs
องค์กร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) 
รายละเอียด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง อนุญาตให้ใช้อาคารสุรินทรฦาชัย และโรงฝึกงาน 1 หลัง ในบริเวณวัดธาตุทอง เป็นที่ทำการ ซึ่งในระยะเริ่มต้นมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง เริ่มดำเนินการฝึกอาขีพให้แก่เยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีคำสั่งให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง มีฐานะเทียบเท่ากองขึ้นตรงต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) " เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-390-0261-4 ,02-391-1007,02-390-2212
โทรสาร 02-391-1007,02-390-2212
อีเมล์ dsd_bkk@hotmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/dsdbangkok/
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 7 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,441 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 14 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด