บริการจัดเลี้ยง     ออมทอง เคเทอริ่ง
1.7K
ออมทอง เคเทอริ่ง
Catering
ครัวออมทอง มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร บริการ งานเลี้ยงต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน ตลอดเวลาการบริการ เรารักษาคุณภาพ การให้บริการเป็นอย่างดี ซึ่งเรามีนโยบายหลักในการปรุงอาหาร คือ สด , สะอาด , อร่อย , ปราศจากสารเจือปน เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ราคาไม่แพง โดยการที่จะประกอบอาหารให้ดี มีคุณภาพตามที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น " ออมทอง เคเทอริ่ง" ยึดหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้ เราจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจสอบ ความสะอาด ของสถานที่ประกอบการ รวมถึงภาชนะ , อุปกรณ์ , เครื่องปรุง , โดยกรมอนามัย เพื่อรับรองมาตรฐาน CLEAN FOOD GOOD TESTE
ชื่อรับจัดเลี้ยง (ไทย)ออมทอง เคเทอริ่ง
ชื่อรับจัดเลี้ยง (อังกฤษ)Aomthong Catering
ความเป็นมา 
รายละเอียด
  • งานมลคลสมรส เราสามารถให้บริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ แล้วแต่กรณี เช่น  งานเลี้ยงในตอนเช้า เราสามารถให้บริการแบบ ครบวงจร  จัดหาอาหารเลี้ยงพระ, เลี้ยงแขก ทั้งแบบโต๊ะจีน, บุพเฟ่ต์ หรืออาหารว่าง รวมทั้งการให้บริการในการเลี้ยงฉลองในช่วงเย็น ทุกรูปแบบที่ท่านต้องการ
  • งานขึ้นบ้านใหม่  ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลี้ยงพระหรือ เลี้ยงแขก เราสามารถจัดอาหารให้ท่านได้ทุกรูปแบบ เพียงแต่ท่านแจ้งความ ประสงค์ที่ท่านต้องการให้เราทราบ ท่านจะได้รับการบริการด้วยความเอาใจใส่จากเรา ทั้งการบริการที่ท่านพอใจและอาหารที่ดีทั้งรสชาติและปริมาณที่เพียงพอ
  • งานเลี้ยงประชุม , สัมมนา , เลี้ยงรุ่น   เราสามารถจัดาหาอาหารบริการท่านได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบ บุฟเฟ่ต์ , โต๊ะจีน , ออกร้าน และอาหารกล่อง ซึ่งอาหารกล่อง เรามีชุดกล่องพิเศษ อาหาร 2 อย่าง ภายในกล่องเดียว เพื่อความสะดวกสบายของการจัดงานของท่าน
การบริการ
ราคาเริ่มต้นไม่ระบุ
จำนวนสั่งซื้อ
เริ่มต้น
ไม่ระบุ
พื้นที่ให้บริการ
ชื่อผู้ติดต่อออมทอง เคเทอริ่ง
ที่อยู่62/34 ซอยศิวาลัย ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.081-9158895
โทรสาร02-580-5783
อีเมล์aomthong_catering@hotmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/IGm6Kc
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
โหวตจัดเลี้ยง
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมจัดเลี้ยงนี้ 1,698 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลจัดเลี้ยงนี้ 0 คน
Catering Tags
 
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
Detail