หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.กำธร สิริชูติวงศ์
1.7K
1
อ.กำธร สิริชูติวงศ์
วิทยากรด้านการเงินการบัญชี
 
การศึกษา
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต
 
ประสบการณ์ทำงาน
ดำรงตำแหน่งนิติกร กรมสรรพากรมาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ร่างกฎหมาย ผู้หารือ
 
ประวัติการเป็นวิทยากร
  • อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยหอการค้า
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • เป็นวิทยากรในการอบรมข้าราชการของกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการอื่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนทั่วไป
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
หลักสูตร TA 6/59 เรื่องเทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบเเละการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
 
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.