หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | กรุงเทพฯ
278
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Individual Development Plan: IDP)
 

เนื้อหาการเรียนรู้
 1. ความหมายและลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IPDs)
  • การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IPDs) คืออะไร?
  • ความสำคัญและวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำ IDP (พนักงาน หัวหน้างาน ทีมงาน และองค์กร)
  • บุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ IDP
  • ลักษณะที่ดีและเหมาะสมของ IDP
 2. องค์ประกอบการจัดทำ Training Road Map
  • การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency)
  • Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?
  • ขอบข่ายหน้าที่ความรับชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่ง
  • Competency และความสัมพันธ์ในการทำ Training Road Map ทั้ง Core, Function &Managerial Competency
 3. ขั้นตอนการทา IDP: Individual Development Plan
  • การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล
  • แบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
   • การสังเกตพฤติกรรม- การสัมภาษณ์แบบ ST-A-R
   • ศูนย์ประเมิน (Assessment Center)- การทดสอบ (Testing)
   • การมอบหมายโครงการ
 4. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับและประเภทของ Competency ทั้ง Core, Function& Managerial Competency
 5. การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน
  • การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
  • เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)
 6. การประชุมและหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อกำหนดแผน IDP
  • Workshop การจัดทำ IDP: Individual Development Plan ระดับตำแหน่งงาน
 7. การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP
วิทยากร 

อาจารย์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาองค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้ช่วยวิทยากร 1 

ท่านรูปแบบการเรียนรู้
 • Participative Technic 30%
 • Workshop / Case study 70%
 • กรณีศึกษา IDP: Individual Development Planกลุ่มผู้เข้าเรียนรู้พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าเรียนรู้

ประมาณ 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาการเรียนรู้

1 วัน/รุ่น เวลา09.00-16.00น. 

สถานที่เรียนรู้

ออนไลน์ผ่านทาง แอพลิเคชั่น Zoom Meeting

อุปกรณ์อื่น ๆ
 • LCD -Flip Chart 
 • Microphone
 • Workshop
*หมายเหตุ* เนื้อหาการอบรมและช่วงเวลาการอบรม หากมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อประสานงาน
Mobile: 063-3707700
E-mail: admin@thaihronlineclub.com
LINE: @thaihronlineclub
Facebook: @thaihronlineclub
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
2,000 บาท
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,692  คุณหม่อมหลวงวิมลนารี ดิศกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,797 กระทู้  853 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.